Alla inlägg taggade "Jordbruk"

 • Liten ökning av ekologiskt brukad mark 2019

  Den ekologiskt brukade jordbruksmarken har ökat under många år. Under 2019 var dock ökningen marginell. Arealen ökade med 5 200 hektar till 614 300 hektar vilket motsvarar drygt 20 procent av jordbruksmarken i Sverige. I regeringens handlingsplan...

  • Skrivet maj 21, 2020
  • 0
 • EU:s inkomstförsäkring för jordbruket bör inte införas i Sverige

  Jordbruket beskrivs ofta som en sektor med stora inkomstrisker, och i EU:s gemensamma jordbrukspolitik finns av detta skäl en inkomstförsäkring. Sverige har valt att inte införa denna försäkring, och en ny studie från AgriFood Economics Centre visar...

  • Skrivet september 18, 2019
  • 0
 • ​Ekologiskt jordbruk ökar i Sverige

  Den ekologiskt odlade jordbruksmarken har ökat med 58 procent i Sverige, motsvarande 224 040 hektar, under de senaste tio åren. Det visar siffror från Jordbruksverket. KRAV-certifierade gårdar står för större delen av den ekologiskt brukade jorden. – Det...

  • Skrivet juli 30, 2019
  • 0
 • Största arealen med höstvete någonsin

  Enligt Jordbruksverkets preliminära statistik odlas det 993 200 hektar spannmål 2019. Det är ungefär lika stora arealer som under 2018 men fördelningen mellan de olika spannmålsgrödorna skiljer sig jämfört med förra året. Hösten 2018 var det gynnsamt...

  • Skrivet maj 19, 2019
  • 0
 • God lönsamhet viktigast för att klara av extremväder

  Sommaren 2018 blev både varmare och torrare än normalt och påverkade jordbruket negativt i hela landet. Genom stora ansträngningar av de enskilda jordbrukarna har konsekvenserna kunnat begränsas, men trots det kommer spåren av torkan finnas kvar under...

  • Skrivet mars 31, 2019
  • 0
 • Åtta av tio bönder vill sänka sitt klimatavtryck

  Att hitta mer klimatsmarta sätt att producera mat står högt på dagordningen hos svenska bönder. Åtta av tio svenska bönder tycker att det är viktigt att bedriva ett lantbruk som ger ett lågt klimatavtryck och två av...

  • Skrivet mars 14, 2019
  • 0
 • Varför små gårdar får slut på vatten och hur vi kan fixa det

  Vad händer om världens småjordbrukare inte har något vatten? Troligtvis kommer vi få en rejäl livsmedelskris på halsen. Den 5 februari ges en ny bok ut i ämnet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. I boken delar...

  • Skrivet februari 6, 2019
  • 0
 • Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018

  Värdet av den svenska jordbruksproduktionen förväntas minska med 4,6 miljarder eller 7 procent medan kostnaderna för insatsvaror, främst foder, och drivmedel ökar med 2,3 miljarder eller 5 procent. Skördarna av spannmål, oljeväxter och grovfoder har varit avsevärt...

  • Skrivet december 9, 2018
  • 0
 • Tvivelaktigt bistånd till storskaligt jordbruk i Tanzania

  54 förlorade svenska skattemiljoner och en rad negativa konsekvenser för lokalbefolkningen. Det är resultatet av ett misslyckat biståndsprojekt som granskas i en ny avhandling från SLU. I februari 2014 beviljade den svenska biståndsmyndigheten Sida 140 miljoner kronor...

  • Skrivet november 3, 2018
  • 0
 • Rådgivning till jordbruksföretag för att hantera konsekvenser av torka

  Jordbruksverket upphandlar rådgivningsinsatser för att hjälpa svenska jordbruksföretagare att hantera konsekvenser av sommarens torka. Rådgivningen fokuserar på likviditetsplanering och foderplanering. Syftet är att säkra den framtida driften och konkurrenskraften. Upphandlingen innebär att jordbruksföretag under hösten kan få...

  • Skrivet augusti 16, 2018
  • 0