Alla inlägg taggade "Jordbruksverket"

 • Kraftsamling för svensk mat fortsätter

  Den nya handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi innehåller både fördjupningar av tidigare satsningar och nya prioriteringar  för att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Arbetet för att underlätta digitala myndighetskontakter fortsätter. Tillsammans med Tillväxtverket och Livsmedelsverket ska vi skapa ett samlat...

  • Skrivet januari 23, 2020
  • 0
 • Labradoren stärker greppet

  Labrador retriever stärker sitt grepp som den populäraste hundrasen i Sverige. Labradoren har nu 50 procent fler nyregistrerade hundar än tvåan golden retriever. Under 2019 registrerades 2 920 labradorer mot 1 953 golden retrievrar. På tredje plats...

  • Skrivet januari 18, 2020
  • 0
 • Stor energikartläggning av svenska gårdar

  En ny kartläggning visar att det går att spara mycket energi på svenska gårdar. Efter besök hos 800 jordbruksföretag har Greppa Näringen samlat data som visar hur mycket energi gårdarna gör åt. Siffrorna visar att det finns...

  • Skrivet december 20, 2019
  • 0
 • Skörden av matpotatis blev 18 procent högre än i fjol

  Hektarskörden av matpotatis beräknas för år 2019 till 33 050 kilo per hektar. Det är 18 procent mer än 2018, då det var missväxt till följd av fjolårets sommartorka. Totala skörden av matpotatis är 3 procent över...

  • Skrivet december 7, 2019
  • 0
 • Bättre ekonomiskt resultat för jordbruket 2019

  Efter 2018 års torra och varma sommar med mycket låga skördar har 2019 års förutsättningar för att odla varit mer normala i större delen av landet. Vädret, i kombination med stora arealer höstsådda grödor som ger hög...

  • Skrivet december 6, 2019
  • 0
 • Spannmålsskörden nästan dubbelt så stor som ifjol då torkan gav missväxt

  Årets totalskörd av spannmål beräknas till 6,1 miljoner ton. Den är 15 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, och 88 procent större än förra året, då det var missväxt på grund av torka och...

  • Skrivet november 17, 2019
  • 0
 • Höjda ersättningar och minskat krångel kan få fler lantbrukare att leverera miljötjänster

  Låga ersättningsnivåer ger för lite pengar i fickan för lantbrukare. Det är huvudorsaken till att vissa inte söker miljöersättningar och ersättning för ekologisk produktion. Men många lantbrukare tycker också att det lönar sig att söka. Det visar...

  • Skrivet oktober 28, 2019
  • 0
 • Drygt 2 miljarder kronor nådde igår Sveriges lantbrukare

  Fredagen den 18 oktober, påbörjas delutbetalningarna av flera jordbrukarstöd och ersättningar sökta 2019. Totalt betalas 2,05 miljarder kronor ut till Sveriges lantbrukare. Delutbetalningen som påbörjas idag innefattar kompensationsstöd, ersättningar för ekologisk produktion samt vissa miljöersättningar. Det är...

  • Skrivet oktober 19, 2019
  • 0
 • Färre nötkreatur och får på svenska gårdar

  Mellan juni 2018 och juni 2019 har antalet nötkreatur och får minskat medan antalet grisar och fjäderfä har ökat. Det visar den statistiska undersökning om antalet lantbruksdjur i Sverige som Jordbruksverket gör årligen. Det är framför allt...

  • Skrivet oktober 15, 2019
  • 0
 • En tugga för mångfalden

  Betande djur i naturbetesmarker är avgörande för att hålla landskapen öppna. Många växter, insekter, fjärilar, vilda bin och fåglar är beroende av betesmarkerna och lever där i ett samspel med varandra. Den biologiska mångfalden ger flera ekosystemtjänster...

  • Skrivet oktober 8, 2019
  • 0