Alla inlägg taggade "Jordbruksverket"

 • Största arealen med höstvete någonsin

  Enligt Jordbruksverkets preliminära statistik odlas det 993 200 hektar spannmål 2019. Det är ungefär lika stora arealer som under 2018 men fördelningen mellan de olika spannmålsgrödorna skiljer sig jämfört med förra året. Hösten 2018 var det gynnsamt...

  • Skrivet maj 19, 2019
  • 0
 • Knappt hälften av de som har rätt till krisstödet har sökt – bara dagar kvar innan ansökan stänger

  Till och med den 13 maj har ca 18 000 personer ansökt om krisstödet med anledning av torkan 2018. Enligt Jordbruksverkets beräkningar har många fler rätt till krisstödet och vi uppmanar nu alla som har möjlighet att...

  • Skrivet maj 15, 2019
  • 0
 • God myndighetsberedskap inför sommaren

  Vattennivåerna är låga i stora delar av landet, och det är torrt i skog och mark. Jordbruksverket följer läget när det gäller tillgången på vatten, hur det går för höst- och vårsådden samt tillgången på utsäde. Värmen...

  • Skrivet maj 4, 2019
  • 0
 • God myndighetsberedskap inför sommaren

  Vattennivåerna är låga i stora delar av landet, och det är torrt i skog och mark. Jordbruksverket följer läget när det gäller tillgången på vatten, hur det går för höst- och vårsådden samt tillgången på utsäde. Värmen...

  • Skrivet maj 2, 2019
  • 0
 • Så blir Sveriges hästbajs en resurs för bönderna

  I Sverige finns det över 60 000 stall eller ridanläggningar med cirka 355 000 hästar, enligt Jordbruksverket. De producerar omkring 3,2 miljoner ton gödsel per år. Gödslet är ofta svårt för stallägarna att bli av med, samtidigt...

  • Skrivet april 10, 2019
  • 0
 • Viktigt förslag från Jordbruksverket för att minska antalet oönskade kattungar

  Djurskyddet Sverige har idag skickat in ett remissvar med synpunkter på Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter för hund och katt. I stort sätt innebär de föreslagna föreskrifterna en förbättring för hundar och katter, men texten behöver förtydligas...

  • Skrivet april 7, 2019
  • 0
 • 37 miljoner till projekt för att anpassa jordbruket till ett föränderligt klimat

  Jordbruksverket utlyser 37 miljoner till projekt för att minska jordbrukets påverkan på klimatet och anpassa jordbruket till ett förändrat klimat. Pengarna ska gå till pilotprojekt, nya samarbeten och till kompetensutveckling. Ett förändrat klimat sätter samhället på prov...

  • Skrivet april 1, 2019
  • 0
 • God lönsamhet viktigast för att klara av extremväder

  Sommaren 2018 blev både varmare och torrare än normalt och påverkade jordbruket negativt i hela landet. Genom stora ansträngningar av de enskilda jordbrukarna har konsekvenserna kunnat begränsas, men trots det kommer spåren av torkan finnas kvar under...

  • Skrivet mars 31, 2019
  • 0
 • Importen av jordbruksvaror och livsmedel fortsätter öka mer än exporten

  Importen av jordbruksvaror och livsmedel uppgick 2018 till 109 miljarder kronor, en ökning med 7 miljarder kronor eller 7 procent jämfört med 2017. Exporten uppgick till 49 miljarder kronor vilket är en ökning med 1 miljard kronor...

  • Skrivet mars 31, 2019
  • 0
 • 10 miljoner kronor till samarbetsprojekt för jordbruks och trädgårdsföretag

  Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för nya samarbetsprojekt inom cirkulär bioekonomi för jordbruks- och trädgårdsnäringarna. Pengarna ska gå till projekt som ska bidra till samarbeten mellan företag, forskning och offentliga aktörer inom cirkulär bioekonomi. Aktörer från hela...

  • Skrivet mars 23, 2019
  • 0