Alla inlägg taggade "Jordbruksverket"

 • Insekter i våra trädgårdsgrödor – så ser läget ut i odlingarna

  På flera håll i landet upplever odlare problem med insektsangrepp på frukt och grönsaker. Den milda vintern och kalla våren med sena frostnätter kan få stora konsekvenser. Äpple och kålgrödor ligger i farozonen eftersom vi i år...

  • Skrivet juli 12, 2020
  • 0
 • Jordbruksverket vill prioritera livsmedelsproduktionen och jordbrukets miljöarbete

  Ett smalare och kraftfullare landsbygdsprogram som är enklare både för stödmottagare och myndigheter – det är målbilden i det förslag som Jordbruksverket har lämnat till regeringen. Förslaget innebär ett ökat fokus på jordbruket och den hållbara matproduktionen...

  • Skrivet juli 10, 2020
  • 0
 • Ökade risker med att köpa hund i coronatider

  Intresset för att köpa hund har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och...

  • Skrivet juli 9, 2020
  • 0
 • Rekordstor ekologisk spannmålsskörd 2019

  Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 403 300 ton under 2019. Det är den största skörden någonsin och den motsvarar nästan 7 procent av den totala spannmålsskörden. Jämfört med 2018,...

  • Skrivet juni 27, 2020
  • 0
 • Färre ekologiska mjölkkor 2019

  Efter ett par år med relativt stor ökning av ekologiskt hållna mjölkkor minskade antalet 2019. I juni 2019 var 56 700 av Sveriges mjölkkor ekologiska, en minskning med 3 procent jämfört med samma tid 2018. Trots minskningen...

  • Skrivet juni 20, 2020
  • 0
 • Nya projekt ska öka konsumtionen av vildsvinskött

  Marknadsföring och förändrade attityder samt ökad tillgång i butik till såväl styckdetaljer som färs – det är exempel på åtgärder för att främja konsumtionen av vildsvinskött. Nu utlyser Jordbruksverket 5,5 miljoner kronor för projekt som ska bidra...

  • Skrivet juni 20, 2020
  • 0
 • Hushållsinkomsterna minskade mest för djurföretag mellan 2017 och 2018

  2018 ökade de genomsnittliga inkomsterna för jordbrukarhushållen med 1 procent till 399 300 kronor. Inkomsterna skiljer sig åt mellan olika verksamhetsgrenar där hushållsinkomsterna ökat mest för småbruk med 3 procent och minskat mest för mjölkföretag med 8,5...

  • Skrivet juni 7, 2020
  • 0
 • Arealerna med havre ökar

  Enligt Jordbruksverkets preliminära statistik odlas det 1 007 600 hektar spannmål 2020. Det är en ökning med 14 400 hektar, motsvarande 1 procent, jämfört med 2019. Ökningen beror främst på att arealen med havre har ökat med...

  • Skrivet maj 24, 2020
  • 0
 • Liten ökning av ekologiskt brukad mark 2019

  Den ekologiskt brukade jordbruksmarken har ökat under många år. Under 2019 var dock ökningen marginell. Arealen ökade med 5 200 hektar till 614 300 hektar vilket motsvarar drygt 20 procent av jordbruksmarken i Sverige. I regeringens handlingsplan...

  • Skrivet maj 21, 2020
  • 0
 • Beredskapen måste höjas för hot mot honungsbin

  Beredskapen för att hantera biologiska hot mot den svenska biodlingen är bristfällig. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket, som föreslår olika åtgärder för att förbättra skyddet för biodlingen. Honungsbin har stor betydelse för både den svenska...

  • Skrivet maj 19, 2020
  • 0