Alla inlägg taggade "Jordbruksverket"

 • Gårdar med djur har störst näringsöverskott

  Hur väl växtnäring som kväve och fosfor utnyttjas varierar stort mellan olika typer av gårdar, det visar rapporten Växtnäringsflöden på gårdar inom Greppa Näringen, en sammanställning över växtnäringsflödet på 8 500 gårdar. Greppa Näringen är ett samverkansprojekt...

  • Skrivet januari 11, 2021
  • 0
 • Mervärden viktigt för primärproduktionens lönsamhet – men spannmålsodlare konkurrerar med priset

  Vad som påverkar lönsamheten varierar för företagen inom livsmedelskedjan. Genom att utveckla kopplingar till exempelvis ursprung och andra mervärden, som konsumenter är beredda att betala för, kan till exempel lönsamheten för animalieproducenter och vattenbruket öka. Spannmålsodlare och...

  • Skrivet januari 5, 2021
  • 0
 • Förslaget till nya stöd och ersättningar fokuserar på konkurrenskraft, miljö och klimat

  Den 11 december lämnade Jordbruksverket förslag till utformningen av stöden i den kommande jordbrukspolitiken till Regeringskansliet. Noggranna utvärderingar och bred samverkan har resulterat i förslagen till utformningen av stöden. Förslagen utgör ett underlag för regeringens arbete med...

  • Skrivet december 16, 2020
  • 0
 • Konsumtionen av mjölk har minskat med 57 procent sedan 1980

  Den 9 december publicerarde den årliga officiella statistiken över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll, med hjälp av statistiken går det nu att följa utvecklingen från 1960-talet fram till 2019. Statistiken visar att totalkonsumtionen av kött har ökat med...

  • Skrivet december 11, 2020
  • 0
 • 10 miljarder betalas ut i jordbrukarstöd

  Den 4 december påbörjade Jordbruksverket slututbetalningarna av 2020 års gårdsstöd samt flera andra jordbrukarstöd och ersättningar, totalt betalas nästan 10 miljarder kronor ut till Sveriges lantbrukare innan årsskiftet. I oktober gjordes delutbetalningar för flera stöd och ersättningar,...

  • Skrivet december 7, 2020
  • 0
 • Största höstvetearealen någonsin

  Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppgår till rekordhöga 638 300 hektar. Det är 8 procent mer än förra höstens stora areal och 16 procent över genomsnittet för de senaste fem åren. Ökningen beror främst på att...

  • Skrivet december 6, 2020
  • 0
 • Spannmålsskörden sex miljoner ton – mer havre men mindre höstvete i år

  Årets totalskörd av spannmål beräknas till sex miljoner ton, vilket är i nivå med förra årets resultat. Totalskörden är elva procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, där år 2018 sticker ut med missväxt på...

  • Skrivet november 21, 2020
  • 0
 • Höjd risk för fågelinfluensa – Sverige höjer skyddsnivån

  Flera fall av fågelinfluensa har upptäckts i ett flertal europeiska länder den senaste tiden. Därför har Jordbruksverket nu beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 för att skydda svenska fågelbesättningar. Flera fall av högpatogent...

  • Skrivet november 7, 2020
  • 0
 • Ny ogräsflora – ett stöd för yrkesodlare

  Att kunna avgöra vilka ogräsarter man har i sin yrkesodling är viktigt för att kunna välja rätt åtgärder, som mekanisk eller kemisk bekämpning. Detta gäller både för ekologiska och konventionella odlare. I boken Ogräs på odlad mark...

  • Skrivet november 5, 2020
  • 0
 • Smittspårning visar att även vildsvin har ovanlig salmonellatyp

  Arbetet med att bekämpa och smittspåra den ovanliga typ av salmonella, Salmonella Choleraesuis, som konstaterades i en grisbesättning i Skåne nyligen fortsätter. Inga nya fall har konstaterats bland tamgrisar men smittspårning visar att samma typ av salmonella...

  • Skrivet oktober 31, 2020
  • 0