Alla inlägg taggade "Jordbruksverket"

 • Elektroniska öronbrickor och virtuella stängsel kan öka jordbrukets lönsamhet och miljönytta

  Den digitala tekniken utvecklas rasande snabbt och inom den betesbaserade köttproduktionen går det att hämta stora vinster för jordbruksföretagen. Utmaningen är att få den digitala tekniken att fungera utomhus och över längre sträckor samt göra den tillgänglig...

  • Skrivet augusti 31, 2020
  • 0
 • Priset på åkermark har ökat

  Det genomsnittliga priset på åkermark har ökat med knappt 6 procent till 95 900 kronor per hektar mellan 2018 och 2019. Priset på betesmark har minskat med drygt 3 procent till 34 200 hektar per hektar, mellan...

  • Skrivet augusti 30, 2020
  • 0
 • Stickprovskontroller av importerade gatuhundar införs

  Jordbruksverket inför stickprovskontroller av gatuhundar som importeras från länder där rabies förekommer. Detta sedan en kontroll av ett 30-tal hundar nu visat att över hälften hade för dåligt rabiesskydd – trots att det i samtliga fall fanns...

  • Skrivet augusti 25, 2020
  • 0
 • Kött från ekolamm minskade men ekologiskt nötkött ökade 2019

  Under 2019 minskade slakten av ekologiska får och lamm med 10 procent jämfört med 2018. 21 procent av den totala slakten av får och lamm kom från ekologiskt hållna djur, vilket innebär 1 100 ton. Det visar...

  • Skrivet augusti 20, 2020
  • 0
 • Unik studie: ännu inga tecken på att odlade humlor hotar vilda

  Både vilda och odlade humlor har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen genom att de pollinerar viktiga grödor som tomater, äpplen, och jordgubbar. Sedan 1990-talet har Sverige infört odlade humlor från Centraleuropa. Samtidigt har det funnits en...

  • Skrivet augusti 19, 2020
  • 0
 • Fjärde största spannmålsskörden under 2000-talet

  Årets skörd av spannmål förväntas bli 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 4 procent jämfört med rekordskörden förra året, men en ökning med 10 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren. Det visar...

  • Skrivet augusti 19, 2020
  • 0
 • Jordbruket måste få större plats i diskussionen om våra vattenresurser

  Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för produktionen av livsmedel. Hanteringen av vatten har stor betydelse för att vi ska få mat på bordet, för jordbrukets lönsamhet och för dess påverkan på miljön. Jordbruksverket presenterar nu...

  • Skrivet augusti 5, 2020
  • 0
 • Insekter i våra trädgårdsgrödor – så ser läget ut i odlingarna

  På flera håll i landet upplever odlare problem med insektsangrepp på frukt och grönsaker. Den milda vintern och kalla våren med sena frostnätter kan få stora konsekvenser. Äpple och kålgrödor ligger i farozonen eftersom vi i år...

  • Skrivet juli 12, 2020
  • 0
 • Jordbruksverket vill prioritera livsmedelsproduktionen och jordbrukets miljöarbete

  Ett smalare och kraftfullare landsbygdsprogram som är enklare både för stödmottagare och myndigheter – det är målbilden i det förslag som Jordbruksverket har lämnat till regeringen. Förslaget innebär ett ökat fokus på jordbruket och den hållbara matproduktionen...

  • Skrivet juli 10, 2020
  • 0
 • Ökade risker med att köpa hund i coronatider

  Intresset för att köpa hund har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och...

  • Skrivet juli 9, 2020
  • 0