Alla inlägg taggade "Jordbruksverket"

 • Ökad produktion av ekologisk mjölk 2018

  Under 2018 ökade invägningen av ekologisk mjölk med 50 800 ton jämfört med 2017. Det motsvarar en ökning med 12 procent till 465 000 ton. Produktionen av ekologiska mjölkprodukter vid mejerierna ökade däremot inte i samma omfattning....

  • Skrivet augusti 23, 2019
  • 0
 • Spannmålsskörden väntas bli tredje största under 2000-talet

  Totalskörden av spannmål förväntas bli 5,9 miljoner ton vilket i så fall blir den tredje största under 2000-talet. Enligt Jordbruksverkets skördeprognos för 2019 ökar skörden av spannmål med 10 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem...

  • Skrivet augusti 21, 2019
  • 0
 • ​Ekologiskt jordbruk ökar i Sverige

  Den ekologiskt odlade jordbruksmarken har ökat med 58 procent i Sverige, motsvarande 224 040 hektar, under de senaste tio åren. Det visar siffror från Jordbruksverket. KRAV-certifierade gårdar står för större delen av den ekologiskt brukade jorden. – Det...

  • Skrivet juli 30, 2019
  • 0
 • Drygt 1 miljard kronor i krisstöd når Sveriges lantbrukare den 5 juli

  Fredagen den 5 juli betalas strax över 1 miljard kronor ut till lantbrukare som har beviljats krisstöd. Det innebär att ca 96 procent av de som har sökt stöd får pengar i den första utbetalningen. – Det...

  • Skrivet juli 4, 2019
  • 0
 • Nya mått för kaninburar börjar gälla i juli

  Från och med juli gäller nya utrymmesmått för att hålla kaniner, både som sällskap och för produktion. De nya reglerna beslutades för 5 år sedan men träder i kraft först nu för att ge djurägarna god tid...

  • Skrivet juni 25, 2019
  • 0
 • Framtidstro bland svenska ekobönder

  Ekologiska Lantbruksbarometern är den första större undersökning som genomförs med fokus på de ekologiska lantbrukarna i Sverige. Det är Sifo som intervjuat 600 svenska ekobönder om deras syn på marknadsutvecklingen och framtiden för sitt företagande. Undersökningen är...

  • Skrivet juni 18, 2019
  • 0
 • Biologisk mångfald viktig för bördig jord

  Markens biologiska mångfald har en avgörande betydelse för åkermarkens bördighet och det finns sätt att bibehålla och förbättra bördigheten. I åkermarken finns en mängd markorganismer som bryter ner organiskt material och bygger upp markstrukturen. – I en...

  • Skrivet juni 4, 2019
  • 0
 • Pengar till forskning för djurvälfärd och konkurrenskraft

  Regeringens livsmedelsstrategi har gett Jordbruksverket möjlighet att dela ut knappt 5 miljoner kronor till forskning som syftar till en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion med förbättrad eller bibehållen djurvälfärd. Av totalt 28 ansökningar har 8 valts ut, efter samråd med...

  • Skrivet juni 3, 2019
  • 0
 • Pengar till kompetensutveckling för att utveckla korta livsmedelskedjor

  Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor till kompetensutveckling för korta livsmedelskedjor och lokala marknader. Kompetensutvecklingen innefattar kurser och utbildningar och syftet är att råvaruproducenter och förädlare ska få ökad kunskap och inspiration för att utveckla korta livsmedelskedjor och...

  • Skrivet juni 1, 2019
  • 0
 • Nationella kommittén som ska skydda försöksdjur har fått ny sammansättning

  Jordbruksverket har förändrat sammansättningen på den nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Tisdagen den 28 maj träffas kommittén på Jordbruksverket i Jönköping. Anledningen till att sammansättningen på kommittén förändrats är att Jordbruksverket,...

  • Skrivet juni 1, 2019
  • 0