Alla inlägg taggade "Kommuner"

 • Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka

  Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av...

  • Skrivet juni 11, 2020
  • 0
 • Antal fall per 1000 invånare i kommunerna i Örebro län

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall/1000 invånare per kommun. Kommunerna syns i olika färgstyrkor. Stark färgstyrka betyder att en kommun har fler fall per 1000 invånare än kommuner som har en svagare färgstyrka. Incidens...

  • Skrivet juni 6, 2020
  • 0
 • Så kan Sveriges kommuner stötta medborgarna i krisen

  I kristider ökar kraven på svenska kommuner och bemötandet från kommunernas kontaktcenter. Faktorer som att vara flexibel, informera proaktivt och kartlägga medborgarupplevelsen är viktigare än någonsin. Nu presenterar undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future tre rekommendationer för hur...

  • Skrivet maj 5, 2020
  • 0
 • Rekordmånga kommuner väljer bort burägg

  Förra året uppgav 248 av 290 kommuner i Djurens Rätts årliga kartläggning att de inte köper in burägg. I år har antalet gått upp till 265 kommuner, vilket innebär att 9 av 10 kommuner i Sverige nu...

  • Skrivet mars 30, 2020
  • 0
 • Stärkt frivilligstöd till kommuner med coronaisolerade

  MSB har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under coronapandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner....

  • Skrivet mars 26, 2020
  • 0
 • Tillgänglighet och stabilitet för kommuner, regioner och marknader

  Med anledning av Covid-19 har Kommuninvest de senaste veckorna gjort ett omfattande arbete för att motverka smittspridning och säkra att krisberedskapen är god. Nya regler har införts för medarbetarna. Det handlar bl a om att personer i...

  • Skrivet mars 17, 2020
  • 0
 • Mer pengar till kommunerna räcker inte

  De allvarliga nedskärningarna inom skolan tycks äntligen uppmärksammas av rikspolitiken, just nu förs diskussioner om hur pengar ska kunna tillföras kommunsektorn redan för innevarande år. –  Snabba åtgärder måste nu till och jag utgår från att partiledarna...

  • Skrivet januari 14, 2020
  • 0
 • Allt fler kommuner blir vita fläckar på nyhetskartan

  Antalet kommuner utan redaktionell närvaro ökade under året till 35 stycken – de kan ses som vita fläckar på nyhetskartan. Och kommunerna anser att dagspressens bevakning försämrats under året. Det visar Mediestudiers årsbok för 2019 som presenteras på onsdag 11 december....

  • Skrivet december 10, 2019
  • 0
 • Nästan varannan kommun saknar strategi för att förverkliga barnets rättigheter

  Nästan varannan svensk kommun, 45 procent, saknar en strategi för hur de ska implementera barnkonventionen i samband med att den blir svensk lag vid årsskiftet. Sju procent svarar att de inte vet. Det visar en ny kartläggning...

  • Skrivet november 20, 2019
  • 0
 • ​Kommunernas och regionernas skuldsättning fortsätter att öka

  Den kommunala låneskulden fortsätter att öka som en följd av stora investeringsbehov och försämrade resultat i kommunsektorn, visar Kommuninvests årliga rapport ”Den kommunala låneskulden”. Kommuninvests bedömning är att skuldsättningen fortsätter att öka också under kommande år och...

  • Skrivet oktober 15, 2019
  • 0