Alla inlägg taggade "Kommunstyrelsen"

 • Beslut i Kommunstyrelsen 22 januari

  På Kommunstyrelsens möte den 22 januari behandlades frågor som till exempel Vision för Open Art 2021 och arbetsgivarpolitisk lönestrategi 2019-2021. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Nedan presenteras några exempel på besluten som togs....

  • Skrivet januari 23, 2019
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen 4 december

  På Kommunstyrelsens möte den 4 december behandlades frågor som till exempel tillsynsrapport 2018 för kommunstyrelsens egen verksamhet, statsbidrag för att motverka och minska segregation samt uppföljningsrapport för jämställdhetsstrategin. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag,...

  • Skrivet december 4, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen 13 november

  På Kommunstyrelsens möte den 13 november behandlades frågor som till exempel svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om ett socialt hållbart eget boende...

  • Skrivet november 14, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen 18 september

  På Kommunstyrelsens möte den 18 september behandlades frågor som till exempel delårsrapport och prognos 2 för 2018 och riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat frågan om revidering...

  • Skrivet september 19, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte den 28 augusti behandlades frågor som till exempel ansökan om statsbidrag för att minska och motverka segregation samt en rapport om skillnader i villkoren för förtroendevalda män och kvinnor i Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma...

  • Skrivet augusti 28, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen 5 juni

  På Kommunstyrelsens möte den 5 juni behandlades frågor som till exempel delårsrapport och prognos för 2018, utomhuspedagogikens inverkan på lärande, en portfölj för ”Den växande kommunen”, samt översyn av delar av nämndorganisationen. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt...

  • Skrivet juni 7, 2018
  • 0
 • Kvalitet och co-working i fokus när arkitekten har makten

  I dag har Kommunstyrelsen fattat beslut om att tilldela Utopia Arkitekter en markreservation för deras förslag inom projektet ”Vi ger arkitekten makten”, som kommunen lanserade förra våren. Förslaget är en kontorsbyggnad i trä med fasader i glas...

  • Skrivet juni 5, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen 15 maj

  På Kommunstyrelsens möte den 15 maj behandlades frågor som till exempel Redovisningav badutredning samt framtida ägande, drift och ansvar, Kulturpolitiskt program för Örebro kommun samt Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor....

  • Skrivet maj 15, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen 10 april

  På Kommunstyrelsens möte den 10 april behandlades frågor som till exempel årsredovisning för Örebro kommun 2017, årsredovisning för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen 2017, och revidering av översiktsplanen för Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt...

  • Skrivet april 11, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen i mars

  På Kommunstyrelsens möte den 13 mars behandlades frågor som till exempel Bokslutskommuniké för 2017, införandet av ett nytt valfrihetssystem för vård- och omsorgstjänster i Örebro kommun och Örebroportens ombyggnad av södra läktaren vid Behrn arena. Kommunstyrelsens utskott...

  • Skrivet mars 14, 2018
  • 0