Alla inlägg taggade "Kulturmiljövården"

  • ​Drygt tio miljoner till kulturmiljövården i Örebro län

    Riksantikvarieämbetet har fördelat 2019 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. 249 miljoner kronor ska fördelas av länsstyrelserna. För länsstyrelserna innebär det 13 miljoner mer att fördela jämfört med 2018. Örebro län har fått 10 125 622 kronor att...

    • Skrivet februari 8, 2019
    • 0