Alla inlägg taggade "Kumla kommun"

 • Kumla kommuns bokslut för 2019 – kolla in vår film

  Vi har blickat tillbaka på året som gått och summerat det som ett väldigt bra år. Kumla kommun har gjort ett bra ekonomiskt resultat och vi är stolta över allt som hänt i vår kommun. Kika gärna...

  • Skrivet april 23, 2020
  • 0
 • Så här arbetar vi för att skydda våra medarbetare och brukare

  Vi följer myndigheternas rekommendationer När det gäller skyddsutrustning så följer vi myndigheternas rekommendationer där det gemensamma målet är att patienter, brukare och personal inom vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga...

  • Skrivet april 22, 2020
  • 0
 • Vi är väl rustade för att ta hand om våra sjuka hyresgäster

  Vi har konstaterat att tre av våra hyresgäster inom våra vård- och omsorgsboenden är smittade av coronaviruset covid-19. Alla tre bor på Hemgården i Sannahed. Provtagningarna visar att vi inte har smittade hyresgäster på något av våra...

  • Skrivet april 20, 2020
  • 0
 • Kumla kommun skapar ängsmark

  Inför sommaren 2020 startar Kumla kommun ett projekt som handlar om att testa att skapa ängsmark på ytor i kommunen som vi ser inte används för rekreation. Därför kommer man att låta bli att klippa gräset på...

  • Skrivet april 16, 2020
  • 0
 • Lokala åtgärder för att underlätta för företagarna i vår kommun

  Under de senaste dagarna har allt fler branscher och företag påverkats negativt i och med coronaviruset Covid-19. Detta gäller även företag i vår kommun. Sveriges regering har presenterat en del förslag på åtgärder på nationell nivå, men...

  • Skrivet mars 24, 2020
  • 0
 • Omorganisationen sker som planerat inom hemtjänsten i Kumla kommun

  Vi befinner oss just nu i en annorlunda situation där vi noga följer utvecklingen av coronaviruset Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Parallellt med denna hantering arbetar vi vidare med omorganisationen inom hemtjänsten. – Arbetet med omorganisationen har pågått...

  • Skrivet mars 23, 2020
  • 0
 • Fortsatt höjd habiliteringsersättning i Kumla kommun

  Alla som deltar i daglig verksamhet får varje månad en summa pengar från kommunen, så kallad Habiliteringsersättning. Under förra året rekvirerade Kumla kommun cirka 1,2 miljoner kronor i statsbidrag till höjd habiliteringsersättning och nu gör vi det...

  • Skrivet mars 19, 2020
  • 0
 • Specialistutbildad undersköterska blir ny tjänstetitel i Kumla kommun

  Nu erbjuder socialförvaltningen i Kumla kommun en ny form av tjänstetitel, specialistutbildad undersköterska. Bakgrunden till detta är kravet på ökad kompetens hos våra medarbetare och där denna kompetens kommer att vara behjälplig för att kunna erbjuda hög...

  • Skrivet februari 26, 2020
  • 0
 • Samverkan mellan socialtjänst och elevhälsa ger bättre stöd till barn och unga i Kumla kommun

  Socialtjänst och elevhälsa har under många år brottats med frågan: hur kan vi tillsammans arbeta för att på bästa sätt fånga upp samt stötta barn, unga och familjer som är i behov av olika former av stöd...

  • Skrivet februari 6, 2020
  • 0
 • Framtidens Kumla tar form

  Utställningen visar det förändrade förslaget Just nu ställer vi i ordning en utställning kring förslaget till översiktsplan på biblioteket. Utställningen är det sista tillfället för synpunkter innan översiktsplanen ska beslutas. – Efter de synpunkter som kom fram under...

  • Skrivet januari 31, 2020
  • 0