Alla inlägg taggade "Läkarförbundet"

 • Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen

  – Sveriges läkare har fått nog. Samtidigt som den medicinska forskningen gjort enorma landvinningar har vi de senaste femton åren sett våra möjligheter till fortbildning successivt försämras. Det gör att svenska patienter riskerar att inte få ta...

  • Skrivet oktober 17, 2019
  • 0
 • Ny rapport: Läkare vill se läkare som chefer

  Läkare vill gärna bli chefer, men de anger att arbetsbördan är orimlig, att lönen inte motsvarar insatsen och att de saknar verktyg för ekonomi, personalansvar och organisationsutveckling. Viljan att bli chef minskar dessutom med stigande ålder.  –...

  • Skrivet september 26, 2019
  • 0
 • ​Framgång för Läkarförbundet

  Regeringsförklaringen är en framgång för Läkarförbundets arbete för en nationell primärvårdsreform, säger Heidi Stensmyren ordförande Läkarförbundet i en kommentar till regeringsförklaringen. När statsminister Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen inför riksdagen utlovades bland annat att rätten till en...

  • Skrivet september 14, 2019
  • 0
 • Region Örebro Län bland de bättre gällande läkares fortbildning

  En ny rapport visar oacceptabelt lite tid till fortbildning för läkare. En av tio specialistläkare har inte haft möjlighet att ägna sig åt någon extern fortbildning alls. Det visar resultatet av Sveriges läkarförbunds fortbildningsenkät som 1139 medlemmar har...

  • Skrivet januari 28, 2019
  • 0
 • Oroande många läkare utsätts för kränkande behandling

  Sveriges läkarförbund och SVT Nyheter har samarbetat kring frågan om läkare utsätts för kränkande behandling av patienter och/eller anhöriga på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Av de 2 266 läkare som har svarat på enkäten har...

  • Skrivet december 26, 2018
  • 0
 • Läkarförbundet välkomnar Alliansens förslag för att stärka hälso- och sjukvården

  Nyckeln till att lösa flera av vårdens problem är en stärkt primärvård där hela befolkningen får en egen fast läkare. Därför välkomnar vi Alliansens reformförslag om en nationell primärvårdsreform med listning på läkare och flera specialister i...

  • Skrivet augusti 22, 2018
  • 0
 • ​Läkarförbundet lanserar sex nya filmer med patienten i huvudrollen

  Vi besöker primärvården, sjukhus och annan verksamhet. Vi får en tydlig inblick i patientens resa. Genom deras historier får tittaren möjlighet att förstå vad som har lett till en förändring. Szimone Robertsson 21 år är först ut. Hon...

  • Skrivet juli 2, 2018
  • 0
 • Läkarförbundet välkomnar tillgänglighet och korta köer

  ​Läkarförbundet välkomnar att regeringen vill förbättra tillgängligheten och korta köerna i vården. Satsningen finns med i det förslag till vårändringsbudget som regeringen presenterar i nästa vecka. – Enbart mer pengar löser dock inte dagens situation med bristande...

  • Skrivet april 15, 2018
  • 0
 • Antalet vårdplatser måste utgå från befolkningens behov

  Bristen på vårdplatser har cementerats och i praktiken blivit ett normaltillstånd, under hela året – över hela landet. Och vårdplatsbristen utgör stora risker för patientsäkerheten såväl som för personalens arbetsmiljö. Under de senaste åren har antalet vårdplatser...

  • Skrivet maj 14, 2017
  • 0
 • Vårbudgeten: Nödvändiga satsningar på primärvården saknas

  Sveriges ekonomi går starkt, men de satsningar som regeringen presenterar för sjukvården motsvarar inte på nära håll behoven. Läkarförbundet efterlyser en genomgripande reform för primärvården och ser behovet av en parlamentarisk utredning om välfärdens framtida finansiering.  Mellan...

  • Skrivet april 21, 2017
  • 0