Alla inlägg taggade "Lantmäteriet"

 • Brist i handläggningsstöd bakom anmälan till Datainspektionen

  Lantmäteriet har konstaterat att det finns sårbarhet i det handläggningsstöd som används idag inom förrättningsverksamheten. Därför har vi gjort en anmälan till Datainspektionen. Sårbarheten består i att handläggare har möjlig åtkomst till information i handläggningsstödet utöver de...

  • Skrivet oktober 18, 2019
  • 0
 • Kraftig ökning i antalet sålda småhus

  Försäljningen på småhusmarknaden ökade rejält under årets tredje kvartal jämfört med samma period i fjol. Färska siffror visar att ökningen gäller för samtliga län i landet med ett undantag; Gotland. Totalt såldes det 18 981 småhus mellan...

  • Skrivet oktober 15, 2019
  • 0
 • Lantmäteriets geocell bidrar med mobil kartverkstad vid kriser

  Lantmäteriet har utbildat personal för att snabbt kunna sätta upp en så kallad geocell vid naturkatastrofer och andra samhällskriser. Geocellen tar fram detaljerade kartor som kan vara avgörande för att en räddningsinsats ska kunna ske snabbt och...

  • Skrivet augusti 9, 2019
  • 0
 • Miljardbesparingar för Sverige med nationell plattform för geodata

  En plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som producerat den. Lantmäteriet presenterar nu en lösning för hur en sådan plattform kan bli verklighet och bidra till ett...

  • Skrivet april 28, 2019
  • 0
 • Ändrat beteende ger lägre inteckningsvolymer på småhusmarknaden

  Kvartalssiffror från Lantmäteriet visar att tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå. Under årets första kvartal har det totala inteckningsbeloppet ökat med 74 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent. Det totala beloppet för inteckningar uppgår...

  • Skrivet april 19, 2019
  • 0
 • Omsättningen av småhus på fortsatt låg nivå

  Totalt såldes det 11 846 småhus under årets första kvartal. Motsvarande siffra för första kvartalet 2017 var 11 733 småhus. – Det är en blygsam ökning med en procent. Störst procentuell ökning skedde i Uppsala och Västernorrlands...

  • Skrivet april 12, 2019
  • 0
 • Omsättningen på fastighetsmarknaden minskade med åtta procent 2018

  Lantmäteriets årssiffror för 2018 visar att den svenska fastighetsmarknaden har mattats av. – Vi ser att antalet sålda småhus minskade och att tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet....

  • Skrivet januari 27, 2019
  • 0
 • Tio kvadratkilometer glaciäris har försvunnit

  Sveriges glaciärer har krympt med minst tio kvadratkilometer på mindre än tio år. Det visar en färsk kartläggning från Lantmäteriet. – Någon glaciär har helt kollapsat och flera andra riskerar att helt försvinna, säger Björn Olander, kartingenjör...

  • Skrivet december 26, 2018
  • 0
 • Rekordsommar för flygfotograferna

  Lantmäteriets flygfotografer har haft en svettig sommar, det klara vädret med många molnfria dagar gav nämligen perfekta förutsättningar för att ta flygbilder av hög kvalitet. – Vi fotograferade halva Sveriges yta, jag kan inte minnas att vi...

  • Skrivet november 9, 2018
  • 0
 • Fortsatt avmattning på den svenska fastighetsmarknaden

  Lantmäteriets siffror för tredje kvartalet 2018 bekräftar att den svenska fastighetsmarknaden fortsätter mattas av. – Det beror bland annat på amorteringskravet som infördes i våras. Vi ser att antalet sålda småhus minskar något och att tillväxttakten för...

  • Skrivet oktober 16, 2018
  • 0