Alla inlägg taggade "Lärarnas Riksförbund"

 • Fungerande tekniska lösningar ett måste

  Den pågående coronapandemin skapar ett hårt tryck på en redan ansatt lärarkår. Många av Lärarnas Riksförbunds medlemmar fick från en dag till en annan ställa om all undervisning – från klassrummet till datorskärmen – och på grundskolan...

  • Skrivet juni 5, 2020
  • 0
 • Coronakrisen i skolan – studie- och yrkesvägledning under press

  Sedan coronapandemin tog fart pressas också landets studie- och yrkesvägledare. Så många som sju av tio vägledare uppger att eleverna får sämre förutsättningar och kompetens inför kommande val av studier och yrke. Det är elever med särskilda...

  • Skrivet juni 5, 2020
  • 0
 • Coronakrisen i skolan – bristande åtgärder för lärare i riskgrupp

  De riskgrupper som finns i samhället är underställda speciella rekommendationer, där de som har vissa kroniska sjukdomar i största möjliga mån ska undvika miljöer där de riskerar att smittas. Samtidigt visar Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning om coronakrisen...

  • Skrivet maj 31, 2020
  • 0
 • Coronakrisen i skolan – ökad arbetsbelastning och dubbelarbetande lärare

  Sedan coronapandemin tog fart har trycket ökat på landets lärarkår. Så många som åtta av tio lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat i och med den världsomspännande pandemins framfart. – Lärarkåren är både hårt arbetande och utsatta...

  • Skrivet maj 27, 2020
  • 0
 • Coronakrisen i skolan – kunskapstapp för miljardbelopp

  Distansundervisning som strular, inställd undervisning och hög elevfrånvaro, de direkta kostnaderna för utebliven undervisning beräknas kosta samhället drygt 5,5 miljarder kronor. – Höga kostnader och en redan tuff arbetssituation sätter ökad press på en lärarkår som redan...

  • Skrivet maj 14, 2020
  • 0
 • Hög tid att ta itu med skolans bristande likvärdighet

  Idag presenterade Björn Åstrand sin utredning om ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning på Dagens Nyheters debattsida. Lärarnas Riksförbund ställer sig helt bakom utredningens förslag men menar att det nu är dags att gå längre....

  • Skrivet april 27, 2020
  • 0
 • Brister i ämneslärarutbildningen kräver skarp reformering

  I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nationella utvärdering av ämneslärarutbildningarna som presenterades i dag framkommer att nästan hälften av utbildningarna (44 av 103 granskade) fått ifrågasatt kvalitet framför allt handlar det om brister i matematik och svenska. – Bristerna i...

  • Skrivet februari 19, 2020
  • 0
 • Lärarnas Riksförbund – facket som växer

  – Lärarnas Riksförbund fortsätter växa. Det är en utveckling som hållit i sig under flera år och som vi är mycket glada över. En god organisationsgrad gör att förutsättningarna att bedriva framgångsrikt fackligt arbete ökar, säger förbundssekreterare...

  • Skrivet januari 23, 2020
  • 0
 • Nödvändigt tillskott men pengarna måste nå skolan

  Januaripartierna har alldeles nyss berättat att man tillför 5 miljarder kronor till välfärden redan i år. – Det är ett absolut nödvändigt tillskott med tanke på kommunernas tuffa ekonomiska situation. De allvarliga nedskärningar på skolan som nu är på väg i många...

  • Skrivet januari 21, 2020
  • 0
 • Lärarnas Riksförbund kräver en översyn av timplanen

  I samband med Skolverkets översyn av kursplaner i höstas blev det uppenbart att det är svårt att få allting att rymmas inom skolans nuvarande timplan. Att det finns en stor stoffträngsel gäller framför allt ämnet historia. Detta...

  • Skrivet januari 17, 2020
  • 0