Alla inlägg taggade "Lindekultur"

 • ​Stråssas utveckling studeras i uppsats inom modern historia

  En starkt rotad bruksanda som lever vidare, ortsbornas förmåga att med gruvföretaget i ryggen påverka samhället samt vikten av föreningar och anläggningar. Det är några av de slutsatser om Stråssas utveckling 1949-1965 som Jenny Larsson drar i sin master-uppsats...

  • Skrivet oktober 29, 2020
  • 0
 • Domstol kommer att mötas av ljusmanifestation i Järle

  Tisdag 24 november kommer Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att mötas av en ljusmanifestation när de besöker Järle kvarn för att på plats bilda sig en uppfattning om Naturvårdsverkets ansökan att riva ut delar av vattenanläggningen....

  • Skrivet oktober 28, 2020
  • 0
 • ​Medborgarförslaget ”avslutat” – men fortsätter behandlas

  ”Handläggningen av ärendet Lämna medborgarförslag (ärende nr. 4427) har slutförts och ärendet har flyttats till diariet”, meddelar Lindesbergs kommuns e-tjänstportal. Men kommunfullmäktige har skickat medborgarförslaget om Föreningarnas Hus på Banvägen 28 vidare till kommunstyrelsen för behandling. Lindesbergs kommun...

  • Skrivet oktober 14, 2020
  • 0
 • Medborgardialoger – viktiga instrument för den lokala demokratin

  Medborgardialoger kan vara viktiga instrument för den lokala demokratin! Det konstaterar bland annat Lillemor Bodman (M) och John Omoomian (S) som representerar Lindesbergs kommun i Demokratinätverket i Örebro län. Medborgardialoger kan bli ett av de åtagande som...

  • Skrivet oktober 11, 2020
  • 0
 • Svar på frågor om Stripa gruvmiljö

  På senaste kommunfullmäktigemöte i Lindesbergs kommun (28 september) svarade Irja Gustafsson (S) på frågor från Inger Griberg (MP) om nuläge och framtid för Stripa gruvmiljö. ”Vi börjar om med diskussioner om Stripas framtid – tanken är att vi...

  • Skrivet oktober 10, 2020
  • 0
 • ​Medborgarförslag – Gör om Ramshyttans skola till Lindesbergs museum

  ”Gör om före detta Ramshyttans skola – den numera nedlagda skolan i Ramsberg – till Lindesbergs museum”, skriver en medborgare i ett medborgarförslag till Lindesbergs kommun: ”Både stad och landsbygd behöver kultur i alla dess former –...

  • Skrivet oktober 9, 2020
  • 0
 • ​Frövifors och Stadra får långsiktig regional finansiering

  Frövifors Pappersbruksmuseum och Stadra Teater är två av de fem verksamheter som bedöms vara så viktiga för länets kulturella infrastruktur att Region Örebro län tecknar samverkansavtal för långsiktig finansiering 2021-2023. Regionens kulturnämnd fattar beslut i frågan på...

  • Skrivet september 20, 2020
  • 0
 • ​Mer statliga pengar till regional kultur och kultur för barn

  Regeringen presenterade på onsdagen sina budgetsatsningar på kulturen. Sammantaget tillförs kultursektorn 3,4 miljarder i extra insatser. Den regionala kulturen tillfördes tidigare i år 150 miljoner kronor och tillförs nu ytterligare 300 miljoner kronor för 2021. Därefter tillförs...

  • Skrivet september 10, 2020
  • 0
 • Så kan kulturen bidra till att öka jämlikheten i samhället

  ”Kulturpolitiken kan liksom utbildningspolitiken vara ett instrument för att öka jämlikheten i samhället”. Det skriver jämlikhetskommissionen i betänkandet ”En gemensam angelägenhet” (SOU 2020:46) som överlämnades till regeringen i augusti 2020. Kommissionen föreslår bland annat skärpta krav på uppsökande...

  • Skrivet september 7, 2020
  • 0
 • Så tycker L och KD om förslaget till Föreningarnas Hus i Lindesberg

  Nils Detlofsson (L) och Markus Lundin (KD) har nu svarat på frågan vad de tycker om medborgarförslaget till Föreningarnas hus i Lindesberg. Tidigare har Irja Gustafsson (S), Linda Svahn (S) och Mathz Eriksson (C) svarat på frågor...

  • Skrivet september 5, 2020
  • 0