Alla inlägg taggade "Lindekultur"

 • Bra att politikerna vill veta mer om studieförbunden

  Förra året lockade studiecirklar och annan gruppverksamhet 3.280 deltagare i Lindesbergs kommun – och kulturevenemang som arrangerades med stöd av studieförbund lockade totalt 20.910 deltagare. ”Studieförbunden är viktiga för kulturlivet i Lindesberg – därför är det självklart...

  • Skrivet juli 13, 2020
  • 0
 • Lindesbergs kommun söker kommunikatör

  Lindesbergs kommun söker kommunikatör till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen – en samverkande förvaltning mellan Lindesbergs, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg kommuner med ett brett uppdrag inom bl.a. strategisk planering, tillstånd och tillsyn. ”Rollen som kommunikatör i Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är ny...

  • Skrivet juli 6, 2020
  • 0
 • ”Länsteaterns namn – en fråga för regionstyrelsen”

  Örebro Länsteater har blivit Örebro Teater – men det formella namnet är fortfarande Länsteatern i Örebro AB. ”Synpunkter på namn och varumärke är en ägarfråga och därmed en fråga för regionstyrelsen”, konstaterar Torbjörn Ahlin (C) – regionråd...

  • Skrivet juni 24, 2020
  • 0
 • Så söks regionala ​corona-stödet till kulturområdet

  Region Örebro läns kulturnämnd avsätter 1,5 miljoner kronor för att hjälpa länets kulturaktörer att klara sig genom den kris som coronaviruset medför. Eftersom situationen är akut och stöd behövs så snart som möjligt är ansökningsperioderna korta. Ansökningarna...

  • Skrivet juni 13, 2020
  • 0
 • Kulturombud och elevråd väljer Skapande skola-aktiviteter i Lindesberg

  Lindesbergs kommun får 330.000 kronor i Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för kulturinsatser i förskolor och skolor tillsammans med professionella kulturaktörer under kommande läsår. Kommunens val av kulturaktiviteter utgår från de behov de olika skolenheterna har – baserat...

  • Skrivet juni 8, 2020
  • 0
 • Bygdegårdarna behöver stöd för fortsatt landsbygdsutveckling

  ”Landets alla bygdegårdar gör det möjligt att skapa en levande landsbygd där såväl kultur som annan samhällsservice kan få plats. Men Corona-pandemin hotar detta positiva nätverk och bygdegårdsföreningarna behöver stöd för att kunna fortsätta”, skriver Bygdegårdarnas Riksförbund...

  • Skrivet juni 3, 2020
  • 0
 • Projekt sprider kunskapsfilm om platsutveckling i Bergslagen

  ”Nu kan alla se vår kunskapsfilm om hållbar produktutveckling”, meddelar Bruk 2.0 – ett samarbetsprojekt i Bergslagen (med bland annat Frövifors Pappersbruksmuseum och Uskenbygden som ”pilotplatser”) om hur platsutveckling ska bidra till ökad hållbarhet – miljömässig, ekonomisk...

  • Skrivet maj 26, 2020
  • 0
 • Samtal på söndag om Järle Kvarn i mindre grupper

  Söndag 17 maj kl 15:00 är alla intresserade välkomna till Järle Kvarn i Svalbo för att diskutera ”Hur kan musslor och människor leva tillsammans”. ”Ta med kaffekorg och något att sitta på. Vi kommer att samtala i...

  • Skrivet maj 16, 2020
  • 0
 • Regionala stödåtgärder för att rädda länets kulturella infrastruktur

  Corona-pandemin slår hårt mot länets kulturaktörer och civilsamhälle – därför har Region Örebro läns kulturnämnd fattat beslut om att gå in med stödåtgärder genom omfördelning av 1.350.000 kronor och ändrade riktlinjer. ”I krisens spår är det många evenemang och...

  • Skrivet maj 14, 2020
  • 0
 • Aktuella kulturfrågor för tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun

  Frövifors Pappersbruksmuseum ansöker om 268.000 kronor i bidrag från Lindesbergs kommun för 2020 – tillväxtutskottet föreslås bevilja 150.000 kronor. Kulturenheten har fått in totalt 12 nomineringar – tillväxtutskottet utser vilka som får årets Byggnadspris, Föreningsledarstipendium och Kulturstipendium....

  • Skrivet maj 7, 2020
  • 0