Alla inlägg taggade "Livsmedelsproduktion"

 • Jordbruksverket vill prioritera livsmedelsproduktionen och jordbrukets miljöarbete

  Ett smalare och kraftfullare landsbygdsprogram som är enklare både för stödmottagare och myndigheter – det är målbilden i det förslag som Jordbruksverket har lämnat till regeringen. Förslaget innebär ett ökat fokus på jordbruket och den hållbara matproduktionen...

  • Skrivet juli 10, 2020
  • 0
 • Viltet exploderar och hotar livsmedelsproduktionen

  Allt fler lantbrukare drabbas av skördebortfall på grund av viltet. Upp till halva skörden kan gå förlorad. Den erfarenheten har Anders Norlén i Stallarholmen utanför Strängnäs. Man han ger sig inte. Tvärt om satsar han och har...

  • Skrivet maj 9, 2020
  • 0
 • Småskalig svensk livsmedelsproduktion behöver akut hjälp för att överleva

  40 procent av Sveriges små- och medelstora livsmedelsproducenter upplever en kraftigt minskad efterfrågan, och de kommande veckorna räknar företagen med att korttidspermittera eller säga upp varannan anställd. Ska företagen överleva krävs bland annat statlig ersättning för inkomstbortfall,...

  • Skrivet april 21, 2020
  • 0
 • Viktigt besked att livsmedelsproduktion klassas som samhällsviktig

  Regeringen klassar svensk livsmedelsproduktion som en samhällsviktiga funktion. LRF är nöjt med beslutet och Sveriges bönder lovar att göra allt för att kunna fortsätta att producera och leverera livsmedel. – Det är bra att regeringen ger oss...

  • Skrivet mars 23, 2020
  • 0
 • Findus lanserar ny strategi för en hållbar livsmedelsproduktion

  I samband med att Findus Sverige presenterar 2018 år hållbarhetsrapport lanserar företaget Nomad Foods koncerngemensamma hållbarhetsstrategi, ”Vår väg mot en hållbar framtid” (Our Sustainable Path). För att leverera i linje med FN:s Globala mål för hållbar utveckling...

  • Skrivet juni 7, 2019
  • 0
 • Ny satsning ska bidra till mer mat och fler jobb i Sverige

  Nya satsningen Mer mat – fler jobb ska bidra till ökad livsmedelsproduktion i Sverige. – Det här är ett angeläget och efterfrågat projekt som bidrar till en starkare och mer konkurrenskraftig livsmedelsindustri, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen,...

  • Skrivet mars 31, 2019
  • 0
 • Möjligt att producera mat till 10 miljarder inom planetens gränser till år 2050

  Ett omfattande och globalt skifte mot hälsosam och mestadels växtbaserad kost, en halvering av matsvinn, och radikalt förbättrade jordbruksmetoder krävs för ett hållbart livsmedelssystem, som på ett hälsosamt sätt kan föda 10 miljarder människor år 2050. Detta...

  • Skrivet oktober 11, 2018
  • 0
 • Att stärka konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion

  Just nu genomför Jordbruksverket 16 uppdrag som ingår i regeringens handlingsplan för att nå målen för livsmedelsstrategin. Tillsammans täcker de in en stor del av svensk livsmedelsproduktionen från vattenförsörjning, växtskydd och djurskydd till ekologisk produktion, kostnadseffektivt byggande...

  • Skrivet april 8, 2018
  • 0
 • Region Örebro län stärker arbetet kring länets livsmedelsproduktion

  Region Örebro län stärker nu arbetet med att skapa möjligheter för såväl ökad produktion av mat i länet som för fler arbetstillfällen inom livsmedelsnäringen. Detta sedan regeringen meddelat att Region Örebro län får två miljoner kronor för...

  • Skrivet oktober 11, 2017
  • 0