Alla inlägg taggade "Lokaler"

 • Nu flyttar akutmottagningen på USÖ in i sina nya lokaler i H-huset

  Just nu håller akutmottagningen i Örebro på att flytta in i H-huset. Den 1 september ska verksamheten vara redo att ta emot patienter i de nya lokalerna. Det arbetas intensivt med att få de sista pusselbitarna på...

  • Skrivet augusti 25, 2020
  • 0
 • Askersunds Industrifastigheter bygger nya lokaler till Hagabergs och Bodins

  De nya lokalerna kommer att byggas av Askersunds Industrifastigheter AB, som sedan kommer att hyra ut till de båda företagen Hagabergs Mekaniska AB och O. Bodins Maskin AB. – I dagsläget finns Hagabergs i Röfors och Bodins...

  • Skrivet januari 31, 2020
  • 0
 • 2010-talet- ett starkt decennium för husbyggnadsinvesteringar

  Nu när ett nytt decennium har inletts kan det vara intressant att blicka tillbaka och summera det vi lämnat bakom oss. NAVET Analytics har sammanställt de samlade husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler under perioden 2010-2019 och jämfört...

  • Skrivet januari 18, 2020
  • 0
 • Beviljade bygglov visar negativ trend för lokaler

  I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser, presenteras en sammanställning av antalet beviljade bygglov för lokaler. Beräkningarna baseras på statistik från SCB, när de beviljade byggloven för privata och offentliga lokaler summeras framträder en negativ trend. Emellertid...

  • Skrivet januari 6, 2020
  • 0
 • Nya lokaler behövs för Gnistan

  Lokalerna på Gnistan, som är ett av kommunens härbärgen och stödboenden, är i stort behov av renovering. Verksamheten drivs av Frälsningsarmén på uppdrag av kommunen, men de har valt att avsluta sitt uppdrag i samband med att...

  • Skrivet mars 1, 2019
  • 0
 • Total husbyggnad 2018 – Ett svalare byggår

  Analysföretaget Industrifakta beräknar att de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler för helåret 2018 uppgick till drygt 245 miljarder kronor.  Om man jämför utfallet med 2017 rör det sig om en nedgång för total husbyggnad på cirka...

  • Skrivet februari 25, 2019
  • 0
 • Byggandet av privata lokaler faller tillbaka

  En färsk analys från Industrifakta visar att husbyggandet inom privata lokaler, det vill säga ny- och ombyggnad inom industri, handel och privata tjänster utvecklas svagt i år. Trots bra fart i industrin med ett högt kapacitetsutnyttjande tillsammans...

  • Skrivet oktober 2, 2018
  • 0
 • Lokaler för förtidsröstning långtifrån tillgängliga

  Myndigheten för delaktighet inventerar just nu tillgängligheten i röstningslokaler runt om i Sverige. De första resultaten tyder på att det finns brister som försvårar för den som ska rösta. Tillgänglighetskonsulter genomför just nu stickprov i ett 90-tal...

  • Skrivet september 3, 2018
  • 0
 • Endast svag ökning av husbyggandet 2017

  Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler uppgick enligt analysföretaget Industrifakta till drygt 258 miljarder kronor 2017. – Investeringsvolymen landade helt i linje med vår senaste höstprognos, säger Magnus Klein, som är ansvarig för...

  • Skrivet februari 26, 2018
  • 0
 • Företag på CV-området har haft inbrott

  Ett företag på CV-området har under natten haft besök av inbrottstjuvar. I nuläget är det okänt hur man tagit sig in i lokalerna eller om något, och i så fall vad, är stulet från platsen. Polisen kommer åka dit...

  • Skrivet november 10, 2017
  • 0