Alla inlägg taggade "Lokalt Engagemang för Vatten"

  • Renare hav genom LEVA – Lokalt Engagemang för Vatten

    20 projekt i Sverige har fått närmare 37 miljoner kronor för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav. Nu är alla samordnare på...

    • Skrivet juni 7, 2019
    • 0