Alla inlägg taggade "Lunds Universitet"

 • Brister i sjukvården bidragande orsak till suicid

  I en ny studie har forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University och Lunds universitet undersökt alla suicidfall som anmäldes enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2015. Resultaten visar att brister i sjukvården anses...

  • Skrivet januari 8, 2020
  • 0
 • EU:s inkomstförsäkring för jordbruket bör inte införas i Sverige

  Jordbruket beskrivs ofta som en sektor med stora inkomstrisker, och i EU:s gemensamma jordbrukspolitik finns av detta skäl en inkomstförsäkring. Sverige har valt att inte införa denna försäkring, och en ny studie från AgriFood Economics Centre visar...

  • Skrivet september 18, 2019
  • 0
 • Mannen tar plats i köket när fulmaten blir fin

  Historiskt sett har kvinnan ansvarat för matlagningen i vardagen och männen har mest ägnat sig åt att grilla. Under de senaste åren har en förändring skett. Männen tar plats i köket även i vardagen. Detta visar forskning...

  • Skrivet september 16, 2019
  • 0
 • Botoxkusin kan minska malaria på miljövänligt sätt

  Forskare vid Stockholms och Lunds universitet har tillsammans med forskare från University of California hittat ett nytt toxin selektivt inriktat på malariamyggor. Upptäckten kan leda till nya och miljövänliga sätt att bekämpa malaria. Forskningen presenteras i tidskriften...

  • Skrivet juli 1, 2019
  • 0
 • Revolutionerande metod gör det enklare att upptäcka KOL

  En ny studie med stöd av Hjärt-Lungfonden, har resulterat i en förbättrad diagnosmetod för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Förhoppningen är att metoden, som har både praktiska och ekonomiska fördelar jämfört med spirometri, ska finnas tillgänglig för vårdgivare...

  • Skrivet november 25, 2018
  • 0
 • Kalla dagar ökar risken för hjärtinfarkt

  Olika väderförhållanden kan nu kopplas ihop med risk för hjärtinfarkt. En ny nationell studie visar att risken för hjärtinfarkt ökar vid dagar med kallare temperatur, lägre lufttryck, höga vindhastigheter eller färre antal soltimmar. Risken ökar mest vid...

  • Skrivet oktober 28, 2018
  • 0
 • Island bäst på delningsekonomi

  Ett nytt globalt index visar hur stor delningsekonomin är. Island presterar bäst. Sverige kommer först på plats 42 efter både Danmark (plats 8) och Norge (plats 16). Det är tankesmedjan Timbro som har tagit fram indexet under...

  • Skrivet juli 27, 2018
  • 0
 • Matte via en app revolutionerar inlärningen visar forskning

  Martin Hassler Hallstedts doktorsavhandling visar att det finns effektivare sätt än den vanliga läroboken för att lära ut matematik. Nu tar det nybildade bolaget Scientific EdTech in miljoner för att växa. Scientific EdTech är ett av få...

  • Skrivet juli 13, 2018
  • 0
 • Typ 2-diabetes – insulin kommer sent på grund av trafikstopp i β-cellen

  Forskare vid universiteten i Uppsala och Lund har i en ny studie upptäckt varför insulinutsöndringen inte fungerar som den ska hos personer med typ 2-diabetes. Forskningsresultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism. Typ 2-diabetes är en...

  • Skrivet februari 7, 2018
  • 0