Alla inlägg taggade "Lyra"

 • NCC Sverige AB kommer att bygga Örebros nya vattenreservoar

  Nu är upphandlingen av Örebro kommuns nya vattenreservoar Lyra klar, efter beslut i Tekniska nämnden den 2 oktober. Företaget NCC Sverige AB kommer alltså att få i uppdrag att bygga Örebros nya vattenreservoar Lyra, efter ett tilldelningsbeslut...

  • Skrivet oktober 2, 2019
  • 0
 • Upphandling pågår av Örebros nya vattenreservoar Lyra

  Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar, Lyra. Förfrågningsunderlaget ligger ute för anbudsgivare till den 10 september. Därefter påbörjas arbetet med att gå genom de anbud som kommit in och besluta vilket anbud som är mest...

  • Skrivet augusti 16, 2019
  • 0
 • Vi avbryter upphandlingen av ny vattenreservoar

  Vattentornet Svampen, som har tjänat örebroarna i över 50 år, behöver en efterträdare, och därför kommer vi att bygga en ny vattenreservoar i södra delen av staden. Under 2018 påbörjade vi en upphandling för den nya vattenreservoaren...

  • Skrivet januari 8, 2019
  • 0
 • Lokalt – WSP är generalkonsult för nya vattentornet i Örebro

  Tekniska förvaltningen i Örebro kommun har gett WSP uppdraget att som generalkonsult ansvara för anläggningsprojekteringen av stadens nya vattenreservoar, bygget kommer att påbörjas under 2017. – Vårt ansvar omfattar mark, geo, byggkonstruktion, projektledning, VA, rör och el,...

  • Skrivet december 6, 2016
  • 0