Alla inlägg taggade "Mål och uppdrag 2019"

  • Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och uppdrag för 2019

    Med utgångspunkt i regionfullmäktiges verksamhetsplan har nu hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter fattat beslut om nämndens mål, uppdrag och indikatorer samt internkontrollplan för det kommande året. Den nu beslutade verksamhetsplanen utgör styrdokument för både hälso- och sjukvårdsnämnden och...

    • Skrivet februari 14, 2019
    • 0