Alla inlägg taggade "Mälardalsrådet"

 • Sju län svarar EU om effektiva och hållbara transporter

  Prioritera rätt infrastruktursatsningar för effektiva och mer hållbara transporter i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa. Det skriver de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete i ett gemensamt svar till EU-kommissionen när planen för framtidens transporter, den så...

  • Skrivet september 23, 2020
  • 0
 • Nu bildas godsråd i Stockholm-Mälarregionen

  Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildas nu ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen. Det är Trafikverkets region Stockholm och Öst som tillsammans med Mälardalsrådet står bakom det...

  • Skrivet september 7, 2020
  • 0
 • Sju län svarar Trafikverket om hållbara transporter

  Tillgängligheten i transportstråken in mot Stockholm måste förbättras för både person- och godstransporter. Det är kärnan i det svar som de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat till Trafikverket inför planeringen av framtidens resor.Svaret...

  • Skrivet september 1, 2020
  • 0
 • Mälardalsrådets årsmöte prisar studenter

  Studenter som bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen tilldelas stipendier av Mälardalsrådet. Stipendierna delas ut under Mälardalsrådets digitala årsmöte, som samlar över 200 politiker över block- och kommungränserna. På årsmötets dagordning finns storregionala transport- och kompetensförsörjningsfrågor. Dessutom hälsas Region...

  • Skrivet augusti 21, 2020
  • 0
 • Kollektivtrafiken är ryggraden i framtidens resande

  Coronapandemin har slagit hårt mot resandet i Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt som regionerna hanterar ett minskat resande krävs nya sätt att tänka. Kollektivtrafiken kommer fortsatt att vara ryggraden samtidigt som regionerna planerar för nya tekniska lösningar. Det är de...

  • Skrivet augusti 13, 2020
  • 0
 • Pendlarna måste prioriteras

  Resandet i Stockholm-Mälarregionen ökar snabbare än tidigare beräknat och det är regionaltrafiken som står för den största resandeökningen i tågsystemet. Nu förbereder regeringen en ny plan för Sveriges infrastruktur. För att förbättra kollektivtrafiken presenterar Mälardalsrådets En Bättre...

  • Skrivet juli 6, 2020
  • 0
 • Sju län svarar EU om gods på järnväg

  De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar till EU-kommissionen om EU:s järnvägsnät för godstransporter. Regionerna delar Kommissionens ambition om att främja godstransporter på järnväg och att nätet måste följa förlängningen av...

  • Skrivet februari 3, 2020
  • 0
 • Så stärker vi innovationsförmågan i Stockholm-Mälarregionen

  För att möta samhällets behov och utmaningar behövs en stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor. Mälardalsrådet presenterar en ny rapport om ledarskapets centrala betydelse för kommuners och regioners innovationsarbete. Rapporten ”Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga” belyser hur offentlig...

  • Skrivet november 5, 2019
  • 0
 • Starkt stöd bakom Arlanda

  60 politiker samlades på Arlanda flygplats för att diskutera flygplatsens fortsatta utveckling och prioriteringarna för transportsystemet. Över 26 miljoner resenärer passerar flygplatsen varje år. Att upprätthålla goda transporter till och från Arlanda är centralt i transportsystemet och...

  • Skrivet september 12, 2019
  • 0
 • Kristoffer Tamsons (M) vald till ny ordförande för Mälardalsrådet

  Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL, har valts till ny ordförande för Mälardalsrådet. Valet gjordes på Mälardalsrådets årskonferens Mälartinget i Örebro den 10 maj. – Att bli vald till ordförande för Mälardalsrådet känns inte bara...

  • Skrivet maj 10, 2019
  • 0