Alla inlägg taggade "Mångfald"

 • Mångfald i näringslivet ökar

  Mångfalden i näringslivet ökar, och företag som drivs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund anställer i allt snabbare takt. Det visar rapporten Mångfald i näringslivet som sammanställts av Tillväxtverket utifrån olika undersökningar som myndigheten tar fram. Resultaten visar...

  • Skrivet februari 23, 2020
  • 0
 • En tugga för mångfalden

  Betande djur i naturbetesmarker är avgörande för att hålla landskapen öppna. Många växter, insekter, fjärilar, vilda bin och fåglar är beroende av betesmarkerna och lever där i ett samspel med varandra. Den biologiska mångfalden ger flera ekosystemtjänster...

  • Skrivet oktober 8, 2019
  • 0
 • Teckenspråkskurs för en arbetsplats med ökad mångfald

  Som ett led i att bli en attraktiv och jämställd arbetsplats erbjuder Futurum Fastigheter en nybörjarkurs i teckenspråk för arbetsledare, teamledare och personalavdelning. Arbetet på avdelningen Yttre skötsel på Futurum Fastigheter är varierande, flexibelt och kräver ständig...

  • Skrivet september 10, 2019
  • 0
 • Arktiska vattendrag kan förlora mångfalden av sötvattensarter

  Ett varmare klimat och dess följder hotar hälsan hos arktiska sötvattensekosystem, där arter anpassade till kallare klimat såsom röding kan gå förlorade. Dessutom ökar sannolikheten för giftiga algblomningar. Dessa förändringar beskrivs i en ny rapport om vattenmiljöer...

  • Skrivet maj 23, 2019
  • 0
 • Nu finns nya verktyg för bättre jämställdhet i skogen

  Det finns mer att göra kring frågor om likabehandling, diskriminering och jämställdhet inom skogsnäringen och svensk arbetsmarknad. Det visar inte minst uppmärksamheten kring #metoo och #slutavverkat. Efter en framgångsrik satsning inom Skogsstyrelsen i Sörmland, Örebro, Uppsala, Västmanland...

  • Skrivet december 1, 2018
  • 0
 • Årets Mångfaldsbarometer ger dubbla signaler

  Svenskarnas attityder till mångfald uppvisar de lägsta siffrorna någonsin i Högskolan i Gävles Mångfaldsbarometer och det är bland kvinnor som attityderna har försämrats kraftigt. Samtidigt ökar andelen som har goda erfarenheter av att ha kollegor med utländsk...

  • Skrivet augusti 13, 2018
  • 0
 • Svenskarna vill se mer mångfald i reklam- och modebilder

  Upplever du att hela Sveriges befolkning representeras i reklam och media? Inkluderande kommunikation och mångfald har aldrig varit så aktuellt i samhällsdebatten som nu. Mobiltillverkaren Huaweis senaste undersökning om normer i foton visar att majoriteten av svenskarna...

  • Skrivet juli 17, 2018
  • 0
 • Hyresrätten är dörren till ett integrerat Sverige

  En unik kartläggning på kommunnivå, stadsdelsnivå och bostadsområdesnivå visar att mångfalden finns där utbudet av hyresrätter är stort. Låg mångfald finns i innerstäderna där bostadsrätten är dominerande upplåtelseform liksom i villaförorter. Södermalm i Stockholm, Majorna-Linné i Göteborg...

  • Skrivet maj 27, 2018
  • 0
 • ÖBOs nya initiativ för mångfald och inkludering

  ​Idag börjar lokalvårdsteamet – ÖBOs nya initiativ för mångfald och inkludering! Det är ett känt faktum att det i genomsnitt tar sju är för en nyanländ att komma in på arbetsmarknaden. Detta är slöseri med tid och...

  • Skrivet oktober 16, 2017
  • 0
 • Länet | Stadsodling skapar mångfald – utdelning av ungdomens naturstipendium

  Region Örebro län delar varje åt ut ungdomens naturstipendium på 10 000 kronor för att bland annat främja naturvården i länet och sprida kunskap om naturvård och naturvärden. I år går stipendiet till Stadsodlingen på Björkhyttevägen i...

  • Skrivet maj 11, 2015
  • 0