Alla inlägg taggade "Markpriser"

  • Priset på åker- och betesmark stiger

    Förra året, 2018, var det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige 90 700 kronor per hektar. Det är en ökning med 8 procent jämfört med 2017. Även priset på betesmark har ökat jämfört med 2017. För betesmark...

    • Skrivet september 1, 2019
    • 0