Alla inlägg taggade "Minskning"

 • Mjölkproduktionen minskade och slakten av nötkreatur ökade under 2019

  Under år 2019 ökade slakten av nötkreatur med 2 800 ton jämfört med år 2018. Det motsvarar en ökning med 2 procent. Antalet mjölkkor minskade med 11 700 kor 2019 vilket motsvarar 4 procent. Antalet kor för...

  • Skrivet februari 16, 2020
  • 0
 • Ny teknik härmar kroppen och minskar antalet djurförsök

  Forskare vid KTH och Harvard University har ägnat de senaste åtta åren och cirka 370 miljoner kronor åt att bygga teknik som kan härma hur människokroppens olika organ tar upp läkemedel. Syftet är att minimera mängden djurförsök samt...

  • Skrivet februari 10, 2020
  • 0
 • Fysisk aktivitet minskar risk för individer med hjärtsjukdom

  Amanda Eks avhandling handlar om hur fysisk aktivitet påverkar personer med hjärtsjukdom. Den beskriver hur de hjärtsjukas problem varierar med graden av fysisk aktivitet. – Risken för längre vårdtider, återinläggningar och dödlighet är lägre bland individer som var...

  • Skrivet februari 9, 2020
  • 0
 • Bostadsinbrotten minskar i Bergslagen

  Allt färre utsätts för bostadsinbrott i Sverige, det är resultatet av att arbeta kontinuerligt med brottsförebyggande och operativa åtgärder med boende och andra samhällsaktörer. Antalet fullbordade bostadsinbrott i permanentbostäder fortsätter att minska. Det är glädjande då det...

  • Skrivet februari 4, 2020
  • 0
 • Stor nedgång för svensk pälsindustri – minskning med 58 procent

  Den svenska pälsindustrin består av minkfarmer där minkar årligen föds upp och dödas för deras päls. En granskning gjord av organisationen Djurrättsalliansen visar på en stor nedgång för industrin. Antalet minkar som dödats årligen på minkfarmerna de fyra...

  • Skrivet januari 16, 2020
  • 0
 • Kraftig minskning av svenskt matsvinn

  Förra året minskade matsvinnet med 5 047 ton, genom att svenska folket handlade mat som annars hade slängts. Det är en ökning med 57 procent sedan 2018 och 150 procent sedan 2017. – Matsmart har en vision om...

  • Skrivet januari 12, 2020
  • 0
 • Retursystemet minskade koldioxidutsläppen med tiotusentals ton

  I IVAs senaste branschrapport konstateras att effektivare transporter och mer klimatsmarta val av förpackningar och lastbärare är avgörande i en framtid med begränsade resurser. Under 2019 distribuerades rekordstora mängder mat i livsmedelsbranschens gemensamma retursystem för lastbärare och...

  • Skrivet januari 7, 2020
  • 0
 • Mer flexibel sjukersättning kan minska fattigdomen

  Laga ett par trasiga vinterskor eller betala din hemförsäkring. Vad väljer du? Det är inte värdigt att människor tvingas hårdprioritera bland de mest grundläggande utgifterna, anser Ken Gammelgård, DHR, som kräver att reglerna för sjukersättning reformeras. Många...

  • Skrivet december 31, 2019
  • 0
 • Biståndsviljan hos svenskarna minskar

  En majoritet av svenskarna är positiva till bistånd men stödet för att skattemedel används till bistånd minskar, det visar biståndsmyndigheten Sidas årliga opinionsmätning. Andelen som själva gjort något för att hjälpa människor i fattigdom minskar också, liksom...

  • Skrivet december 26, 2019
  • 0
 • Enligt Naturvårdsverket inrikesflygets utsläpp minskar – tågets utsläpp ökar

  Inrikesflygets utsläpp minskar 4 % samtidigt som tågets utsläpp ökar 7,3 % mellan år 2017 och 2018, enligt färska siffror från Naturvårdsverket. Enligt nyligen uppdaterad årsstatistik från Naturvårdsverket står inrikesflyget i Sverige nu för 0,84 % av...

  • Skrivet december 22, 2019
  • 0