Alla inlägg taggade "MSB"

 • Ökad kunskap kan motverka störsändare

  Hot mot och störningar av bland annat GPS-systemet ökar. Sveriges myndigheter behöver ta vara på de nya metoder som finns för att motverka sårbarheter. FOI och MSB arbetar nu med att sprida kunskap för att möta hotbilden....

  • Skrivet augusti 7, 2019
  • 0
 • RF, Polisen och MSB i samarbete för att förebygga attacker på idrottsevenemang

  Riksidrottsförbundet, Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten ska i en särskild satsning förebygga och försvåra för attacker på idrottsevenemang. Det finns krafter som vill söndra och förstöra vårt samhälle. På flera ställen runt om i världen...

  • Skrivet maj 15, 2019
  • 0
 • ​Den 8 maj startar förtidsröstningen för EU-valet

  Den 26 maj ska Sverige rösta i valet till Europaparlamentet, men redan onsdag 8 maj startar förtidsröstningen. Örebro kommun lägger stort fokus på att genomföra valet på ett tryggt, säkert och tillgängligt sätt. – I januari kom...

  • Skrivet maj 7, 2019
  • 0
 • Sverige bättre rustat att hantera skogsbränder till sommaren 2019

  Förra sommaren rasade de mest omfattande skogsbränderna i Sverige på flera hundra år. Inför sommaren 2019 har MSB genomfört en mängd åtgärder för att Sverige ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder. Vi har skapat en helt...

  • Skrivet april 20, 2019
  • 0
 • MSB skapar helt ny förmåga att bekämpa skogsbränder med helikoptrar

  Till sommaren skapar MSB en helt ny förmåga att bekämpa skogsbränder från luften. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter. Efter förra sommarens omfattande skogsbränder fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,...

  • Skrivet mars 17, 2019
  • 0
 • VTI:s simulatorer används för att skapa tjänst för utryckningsfordon 

  Bättre framkomlighet och kortare utryckningstider för utryckningsfordon – det kan standardiserade trafikmeddelanden som sänds över 5G-nätet bidra till. Inom EU-projektet Nordic Way 2 håller en fungerande prototyp till en sådan tjänst på att utvecklas med hjälp av...

  • Skrivet september 27, 2018
  • 0
 • Nationella samordningen av volontärer vid skogsbränderna avslutas

  Efter dialog mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska Röda Korset inleddes den 19 juli en nationell insats för att stödja räddningsarbetet med anledning av de många stora skogsbränderna i Sverige. Röda Korset har bland...

  • Skrivet augusti 17, 2018
  • 0
 • Sverige värd för största samlade brandbekämpningsstödet inom EU någonsin

  Under sommaren har Sverige tagit emot det största samlade stödet med brandbekämpningsresurser inom EU någonsin. Genom samordning på flera nivåer har resurserna kunnat komma till nytta snabbt för att stödja lokal räddningstjänst i bekämpningen av skogsbränderna. Christos...

  • Skrivet augusti 13, 2018
  • 0
 • Myndighetsmeddelandet från MSB

  Under helgen kommer brandrisken i södra och mellersta Sverige att öka till några av de högsta värdena som någonsin uppmätts. Prognoserna visar även på mycket starka vindar. Kombinationen innebär stor fara för liv och hälsa, då södra...

  • Skrivet augusti 4, 2018
  • 0
 • Ändrade rekommendationer om eldningsförbud

  MSB har under dagen omprövat rekommendationen till kommuner och länsstyrelser om ett skärpt eldningsförbud som meddelades den 25 juli. Enligt en tidigare bedömning skulle det skärpta förbudet gälla till och med den 1 augusti. På grund av den nuvarande brandriskprognosen,...

  • Skrivet augusti 1, 2018
  • 0