Alla inlägg taggade "Nora"

 • Inget övertagande av Danfo arena

  Kommunstyrelsen beslutar att, utifrån idag kända fakta, Nora kommun inte ska överta ägande och drift av isbaneanläggningen Danfo arena. Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige och under tiden däremellan beredas ytterligare. – Vi måste se vad vi har...

  • Skrivet februari 13, 2020
  • 0
 • ​Biblioteksbussen fortfarande utan chaufför – står stilla tills vidare

  Lindesbergs kommun har ännu inte lyckats rekrytera någon ny chaufför till biblioteksbussen som stått stilla sedan årsskiftet och får göra det tills vidare. ”Jag arbetar intensivt med rekrytering”, förklarar Kristina Öster – kulturchef i Lindesbergs kommun. ”Skälet till...

  • Skrivet februari 5, 2020
  • 0
 • Dom om Hagbydammen

  Mark- och miljödomstolen ger Nora kommun tillstånd att, enligt miljöbalken, att inom fastigheterna  Nora 1:1 samt Nora 2:1 bygga om Hagbydammen samt riva ut Sågbladsdammen. Ombyggnaden av Hagbydammen omfattar igenfyllning av befintliga utskovslyckor, förstärkning av befintlig jorddamm...

  • Skrivet februari 4, 2020
  • 0
 • Farligt föremål upptäckt Nora återvinningsstation

  Vad som bedöms som farligt föremål har inkommit på Nora återvinningsstation, föremålen fotograferade och skickade till experter för bedömning. Under tiden har beslut tagits om att utrymma anläggningen. (Uppdatering 13:41) Polisen har varit i kontakt med polisens...

  • Skrivet januari 29, 2020
  • 0
 • Formell begäran om Danfo arena behandlas 29 januari

  Nitro/Nora BS – Nora bandyklubb – har kommit in med en formell begäran att Nora kommun ska överta den konstfrusna isbaneanläggningen vid Karlsängskolan, Danfo arena. Nitro/Nora BS önskar istället att bli hyresgäst enligt förslag till avtal. Från...

  • Skrivet januari 24, 2020
  • 0
 • Så kan digital teknik utvecklas: Järntorgsskolan får 800 000 kr för fortsatt projekt

  Järntorgsskolan får fortsatta projektpengar från Specialpedagogiska skolmyndigheten för sitt utvecklingsarbete kring digitala hjälpmedel i skolarbetet. – Vi ska fortsätta att utveckla pedagogernas kunskaper kring de digitala verktygen, och särskilt för elever med behov av särskilt stöd, säger...

  • Skrivet januari 22, 2020
  • 0
 • Vi flyttar – men bara temporärt

  I och med digitaliseringen ser vi förändrade kundbeteenden. Därför bygger vi nu om fastigheten på Kungsgatan 13 i Lindesberg för att bättre möta framtidens arbetssätt. Tanken är att både Private Banking, huvudkontoret och bankverksamheten på Kristinavägen ska...

  • Skrivet januari 20, 2020
  • 0
 • Bil stulen med nycklar från bilfirma i Nora

  Två män lyckades ta ifrån bilnyckel från en av firmans säljare, därefter tog de bilen som nyckeln tillhörde och lämnade platsen. Bilen är en silverfärgad Audi A6 av årsmodell 2007 med registreringsnummer FJY795 Den som ser aktuell...

  • Skrivet januari 3, 2020
  • 0
 • ​Inbjudan till samtal om samtidskonsten i Örebro län

  Vad kan göras för att ta tillvara på och utveckla konstområdet i Örebro län? Och för att nå detta – hur kan vi samverka mellan olika fält och områden? Det är några av de frågor som kommer...

  • Skrivet december 14, 2019
  • 0
 • Nya omklädningsrum vid ishallen i Nora

  Nu får Nora ishall äntligen nya omklädningsrum. Efter lång väntan, anslagstilldelning som inte räckt ända fram, avbruten upphandling och nya beslut om budget, har Nora kommun nu kommit igång med byggande av nya omklädningsrum i anslutning till ishallen....

  • Skrivet november 28, 2019
  • 0