Alla inlägg taggade "Norden"

 • Förbättrad canceröverlevnad i de nordiska länderna

  En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. De skillnader som tidigare fanns mellan länderna har minskat. Flera olika faktorer tros ligga bakom förbättringarna. Tidigare jämförelser av canceröverlevnaden i...

  • Skrivet oktober 24, 2020
  • 0
 • Fem skäl att öka andelen nordiska företagsobligationer i din portfölj

  När covid-19-paniken tog ett strypgrepp på de finansiella marknaderna under fyra veckor från och med den 24 februari var nordiska företagsobligationer ett av de tillgångsslag som drabbades absolut hårdast. På den svenska marknaden skapade oron för lågkonjunktur...

  • Skrivet maj 31, 2020
  • 0
 • Så vill nordiska konsumenter och handlare betala i framtiden

  Smarta telefoner och affärssystem är på väg att slå sig in på betalmarknaden i Norden, enligt en rapport från Deloitte. Kunder efterfrågar betalningar som känns både trygga och snabba, samtidigt som företag kämpar för att kapa millisekunder i affärsprocessen. Men...

  • Skrivet maj 28, 2020
  • 0
 • Elpriset i fritt fall

  Spotpriset på el i Norden satte ytterligare bottenrekord under påsken. Påskveckan sammantaget fick det lägsta veckopriset någonsin och annandag påsk (måndagen) blev det lägsta dygnspriset någonsin. Det är självfallet lätt att tro att detta skulle bero på...

  • Skrivet april 18, 2020
  • 0
 • Nordiska skillnader kring invånarnas uppfattning om samhällets coronahantering – danskarna hittills nöjdast

  Danmark var först i Norden med att införa långtgående restriktioner för att hejda smittspridningen av corona, medan Sverige genomgående varit mer liberalt. Mot bakgrund av detta har Svenskt Kvalitetsindex och EPSI Rating Group frågat invånarna i Danmark,...

  • Skrivet april 8, 2020
  • 0
 • Produktion av biodrivmedel i Norden kan öka 400 procent till 2025

  Intresset för att producera biodrivmedel i Norden ökar. Idag finns kapacitet att varje år producera 12 TWh flytande biodrivmedel i Norden. Just nu byggs sju nya anläggningar som ökar kapaciteten med ytterligare mer än 3 TWh biodrivmedel....

  • Skrivet december 13, 2019
  • 0
 • E-handeln i Norden värd 856 miljarder kronor i år

  Nordiska konsumenter handlar i år för 856 miljarder kronor på nätet, det är en tillväxt med 119 miljarder kronor sedan förra året. – Den nordiska e-handelsmarknaden är alltjämt het. Det är bara en snar tidsfråga innan den...

  • Skrivet november 16, 2019
  • 0
 • E-handeln i Norden värd 856 miljarder kronor i år

  Nordiska konsumenter handlar i år för 856 miljarder kronor på nätet. Det är en tillväxt med 119 miljarder kronor sedan förra året. – Den nordiska e-handelsmarknaden är alltjämt het. Det är bara en snar tidsfråga innan den...

  • Skrivet november 14, 2019
  • 0
 • Utökat samarbete i Norden för kunskapsbyggande om biologisk mångfald

  Under onsdagen skrev Sverige, Norge och Finlands miljöministrar under en överenskommelse om samarbete till nytta för den biologiska mångfalden i Norden. Samarbetet fokuserar på att utforska flercelliga djur, växter och svampar med särskild hänsyn till att etablera...

  • Skrivet oktober 31, 2019
  • 0
 • Norden går i spetsen för bioflygbränsle

  De nordiska länderna kommer att gå i spetsen för en bred introduktion av biobränslen för flyget. Det har blivit klart genom ställningstaganden i flera av länderna i år. Den samlade nordiska ambitionen har knappast noterats av massmedia...

  • Skrivet augusti 16, 2019
  • 0