Alla inlägg taggade "Nybyggande"

  • Byggloven indikerar fortsatt nedgång för nybyggnadsinvesteringar

    I sin löpande månadsbevakning, Marknadssignaler & prognoser, presenterar NAVET Analytics en sammanställning av antalet beviljade bygglov på basis av statistik från SCB. En sammanvägning av bygglovsstatistiken beräknat i ett rullande 12-månadersvärde ger signaler om att den samlade...

    • Skrivet augusti 5, 2019
    • 0