Alla inlägg taggade "Ökning"

 • Trafikolyckor där sällskapsdjur och hästar är inblandade ökar kraftigt på hösten

  När dagarna blir allt kortare och mörkret smyger sig på ökar olyckor där sällskapsdjur och hästar blir påkörda i trafiken, i november sker till exempel fyra gånger fler olyckor än i juni månad. Hundar är överrepresenterade i...

  • Skrivet september 22, 2020
  • 0
 • Höjd alkoholskatt riskerar att öka smugglingen

  Regeringen har i ett pressmeddelande meddelat att regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna avser att höja skatten på alkohol från 2023. Den exakta utformningen av förslaget återkommer regeringen med, men skattehöjningen väntas leda till ökade skatteintäkter med...

  • Skrivet september 18, 2020
  • 0
 • Priset på åkermark har ökat

  Det genomsnittliga priset på åkermark har ökat med knappt 6 procent till 95 900 kronor per hektar mellan 2018 och 2019. Priset på betesmark har minskat med drygt 3 procent till 34 200 hektar per hektar, mellan...

  • Skrivet augusti 30, 2020
  • 0
 • Satsningar för ”Demokratin 100 år” – Öka ungas inflytande och bidrag till civilsamhället

  Under 2020 och 2021 genomför regeringen en stor demokratisatsning som engagerar flera aktörer i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska dels ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande, dels fördela totalt nästan åtta miljoner...

  • Skrivet juli 28, 2020
  • 0
 • Coronapandemin har lett till ökat stöd för lokala företag och större givmildhet bland svenskarna

  Coronapandemin har haft stor påverkan på hur många svenskar lever sina vardagliga liv och löser dagliga uppgifter. En europeisk undersökning som genomförts av Ipsos, på uppdrag av PayPal, avslöjar betydliga förändringar i svenskarnas köpvanor under pandemin –...

  • Skrivet juli 24, 2020
  • 0
 • Kraftig ökning av antalet körkortsåterkallelser under första halvåret

  Under första halvåret har Transportstyrelsen fattat beslut om 20 303 körkortsåterkallelser. Det är en ökning med över 10 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på ett ökat inflöde av omhändertagna körkort från Polisen. Mer...

  • Skrivet juli 21, 2020
  • 0
 • Antalet ID-kapningar ökar igen – 204 000 personer drabbade i år

  Under det senaste året har 2,6 procent, eller 204 000 svenskar, fått sin identitet kapad vilket är en ökning från i fjol. Antalet försök ligger kvar på samma höga nivå som tidigare med över 2 miljoner drabbade....

  • Skrivet juli 20, 2020
  • 0
 • Andelen behöriga elever ökar trots corona

  Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökar jämfört med föregående läsår. Samtidigt har fler avgångselever i gymnasieskolan tagit examen inom tre år. Resultaten har därmed förbättrats i båda skolformerna, vilket tyder på att coronapandemin inte, som...

  • Skrivet juli 15, 2020
  • 0
 • Fem sätt att skydda äldre från bedrägerier

  I samband med COVID-19 har det skett en generell ökning av antalet bedrägerier. Samtidigt är äldre människor mer isolerade än normalt på grund av pandemin, vilket kan göra de mer utsatta för bedrägerier. FICO, global ledare inom...

  • Skrivet juli 6, 2020
  • 0
 • Vy Bus4You ökar samtliga turer under sommaren

  Tidigare i juni meddelade Vy Bus4You en utökad trafik mot Stockholm i samband med att Folkhälsomyndigheten lättade på reserestriktionerna i landet. Nu öppnar bussbolaget även upp för en utökning av trafiken på samtliga tre linjer under sommaren...

  • Skrivet juli 5, 2020
  • 0