Alla inlägg taggade "Örebro län"

 • Örebro län på tredje plats när det gäller export

  Exporten från Blekinge, Norrbotten och Örebro län ökar kraftigt – samtidigt som utvecklingen i flera andra län är mer blygsam, det framgår av en ny analys från Stockholms Handelskammare. – Det är uppenbart positivt att alla län...

  • Skrivet mars 22, 2018
  • 0
 • Hjälp med identifiering av stöldgods

  Vid en husrannsakan i östra delen av Örebro Län anträffades en mängd gods som misstänks vara tillgripet genom brott. Om någon känner igen aktuella föremål kontakta registrator.bergslagen@polisen.se och hänvisa till ärendenummer K 317831-18. Det finns mer gods kopplat...

  • Skrivet mars 21, 2018
  • 0
 • Hög kvalitet på länets vård- och omsorgscollege

  Vård- och omsorgscollege Örebro län uppfyller de kvalitetskriterier som krävs, och är därmed certifierat för att bedriva sin verksamhet i ytterligare fem år. – Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning i syfte att...

  • Skrivet mars 19, 2018
  • 0
 • Försiktigt optimistiska signaler för vårens arbetsmarknad i mellersta Sverige

  Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, är försiktigt optimistiska och förväntar sig fler något fler jobbtillfällen under våren. Sysselsättningstrenden för det andra kvartalet ligger på +4 procent, vilket är strax över...

  • Skrivet mars 18, 2018
  • 0
 • Så mycket koldioxid lagrar skogen i Örebro

  Sverige består till 70 procent av skog, det motsvarar cirka 88 miljarder träd. Den svenska skogen spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I Örebro finns det i dag över 110 miljoner ton koldioxid...

  • Skrivet mars 17, 2018
  • 0
 • Minskat nyföretagande i februari i Örebro län

  I februari minskade nyföretagandet i landet med 19,8 procent. Totalt nyregistrerades 1 277 färre företag i februari i år jämfört med samma månad förra året. Registreringarna minskade i 18 av 21 län och antalet nya aktiebolag minskade med 17 procent. Under hela 2018 har nyregistreringarna hittills...

  • Skrivet mars 10, 2018
  • 0
 • Andelen kvinnor på styrelseposter i Örebro län ökar kraftigt

  Andelen kvinnor på styrelseposter i bolagsstyrelser i Örebro län har ökat med 22 % under de senaste fem åren, vilket motsvarar närmare var femte styrelseplats. Ser man enbart till de nytillkomna styrelseposterna under perioden ser det ännu...

  • Skrivet mars 7, 2018
  • 0
 • Strategi för länets framtida utveckling antagen

  För att ge kraft och beslutsamhet i utvecklingen av Örebro län har regionfullmäktige antagit en regional utvecklingsstrategi för åren 2018-2030. – Att utveckla länet är en ständig pågående process som sker i ett samspel mellan många aktörer,...

  • Skrivet mars 7, 2018
  • 0
 • Sju av tio resenärer anser att bussföraren har ett trevligt bemötande

  70 procent av de som reser kollektivt i Örebro län anser att bussföraren har ett trevligt bemötande. Det framgår av en årsrapport för 2017 från Kollektivtrafikbarometern. Sju av tio resenärer upplever att det är enkelt att få...

  • Skrivet mars 6, 2018
  • 0
 • Ytterligare 2 559 kilometer säkert elnät

  – Under 2017 vädersäkrade E.ON 2 559 kilometer elnät. Vi ser att nyttan är stor av att vi gräver ner eller isolerar våra elledningar. Än mer glädjande är kanske att vi kommer att ha vädersäkrat lokalnätet vid...

  • Skrivet februari 27, 2018
  • 0