Alla inlägg taggade "Ostproducenter"

  • Ingen framgång i domstol för ostproducenter

    De företag som överklagade Konkurrensverkets beslut att förbjuda en företagskoncentration som skulle ge dem kontroll över de tre ostvarumärkena Präst, Herrgård och Grevé nådde ingen framgång i domstol. Det framgår av ett beslut från Patent- och marknadsdomstolen....

    • Skrivet januari 17, 2020
    • 0