Alla inlägg taggade "Översyn"

 • Översyn av rutiner runt igångsättning av förlossning

  En gemensam arbetsgrupp för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Barnmorskeförbundet har gjort en genomgång av det aktuella forskningsläget och kommit fram till att det finns ett vetenskapligt stöd för att ta ställning till igångsättning...

  • Skrivet januari 31, 2020
  • 0
 • Lärarnas Riksförbund kräver en översyn av timplanen

  I samband med Skolverkets översyn av kursplaner i höstas blev det uppenbart att det är svårt att få allting att rymmas inom skolans nuvarande timplan. Att det finns en stor stoffträngsel gäller framför allt ämnet historia. Detta...

  • Skrivet januari 17, 2020
  • 0
 • Välkommet med en grundlig översyn av skolans finansiering

  Lärarförbundet är positiva till att regeringen öppnar upp för en grundlig översyn av skolans finansiering och väljer att gå vidare med Skolkommissionens arbete som grund. Det är konstruktion av dagens skolpengssystem som ger upphov till en skev...

  • Skrivet juli 20, 2018
  • 0
 • Regionalt | De sänkta hastighetsgränserna sparar 17 liv varje år

  Forskare på VTI har studerat hur de förändrade hastighetsgränserna har påverkat antalet olyckor med personskador samt antalet dödade och svårt skadade personer. Enligt beräkningarna har antalet förolyckade personer minskat något mer än förväntat. Sedan 2008 har det...

  • Skrivet juni 30, 2015
  • 0