Alla inlägg taggade "Pandemi"

 • Örebro Län i topp gällande covidstatistiken i hela landet

  När det presenterades nya siffror från Folkhälsomyndigheten gällande antalet som har smittats av coronaviruset under torsdagen var det inte några bra nyheter för Örebro Län, som i dagsläget har mest konstaterade fall av corona per invånare sett...

  • Skrivet maj 22, 2020
  • 0
 • Viktigt att masker sluter tätt

  Under den pågående pandemin har FOI fått ett antal uppdrag att testa masker som underleverantör till forskningsinstitutet RISE. Det är viktigt att säkerställa både att andningsskyddet passar och sluter tätt, och att materialet klarar uppställda krav enligt...

  • Skrivet maj 21, 2020
  • 0
 • Ny rapport: Covid-19-pandemin kan få katastrofala följder för en hel generation flickor

  Barnrättsorganisationen Plan International varnar i en ny rapport för att pandemins effekter kan få allvarliga konsekvenser för flickor i form av övergrepp, våld, barnäktenskap och ofrivilliga tonårsgraviditeter. – Flickor drabbas extra hårt i alla humanitära kriser. Redan nu...

  • Skrivet maj 4, 2020
  • 0
 • Covid-19-pandemins följder: Miljontals flickor riskerar att utsättas för våld

  Inom Plan International pågår nu den största humanitära insatsen organisationen historia för att minska spridningen av covid-19 i de mest utsatta områdena i världen. Samtidigt måste vi skydda barn, inte minst flickor, från det ökade våldet som följer...

  • Skrivet april 20, 2020
  • 0
 • Nödvändiga reformer för att hantera pandemins effekter, men mer behövs till vården

  Idag presenteras regeringens vårbudget, Regeringen och samarbetspartierna gör satsningar som är nödvändiga för att hantera effekterna av pandemin. – De tillskott till verksamheterna i kommuner och regioner som nu görs är nödvändiga för att hantera den här...

  • Skrivet april 15, 2020
  • 0
 • När ska pandemin ta slut?

  LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, har och fortsätter att rapportera om nya och pågående forskningsaktiviteter för att förebygga och behandla covid-19. Vi har också analyserat framtagandet av olika tester, möjligheterna att diagnostisera en pågående infektion eller...

  • Skrivet april 13, 2020
  • 0
 • Pandemin slår hårt mot besöksnäringen – Småföretagare i kris behöver akuta stödåtgärder

  Branschorganisationer har i ett gemensamt initiativ tagit tempen på besöksnäringsföretagens behov under rådande kris. I en enkätundersökning som nyligen genomförts vittnar närmare 1000 företagare om ett akut behov av statligt stöd. Oron för framtiden är mycket stor...

  • Skrivet april 1, 2020
  • 0
 • Stöd för prioritering av intensivvårdsinsatser

  Den pandemi som drabbat världen och Sverige innebär stora påfrestningar för hela samhället, för medborgare och för hälso- och sjukvården. I Sverige råder det brist på intensivvårdsplatser och skyddsutrusning och hälso- och sjukvården arbetar intensivt för att...

  • Skrivet mars 28, 2020
  • 0
 • När pandemi blir infodemi

  Samhället ställs inför flera utmaningar i och med coronavirusets utbrott. Massmedier och sociala medier fylls av rapporter om viruset och bilder på tomma butikshyllor. WHO ser att coronapandemin kan bidra till en världsomvälvande infodemi, alltså ett överskott...

  • Skrivet mars 26, 2020
  • 0