Alla inlägg taggade "Politik"

 • Regeringen vill avskaffa kommunernas vetorätt mot vindkraft

  Under de senaste åren har vindkraften ökat explosionsartat. Den stora expansionen är ett led i att göra Sveriges energisystem mer förnybart, som är ett av regeringens långsiktiga mål på energimarknaden. Enligt organisationen Svensk vindenergi är förväntas det...

  • Skrivet oktober 26, 2020
  • 0
 • Utvärdering ska ge kunskaper i den fortsatta pandemibekämpningen

  Under coronapandemin har Region Örebro läns förmåga som samhällsaktör satts på prov. Nu vill regionstyrelsen utvärdera det arbete som utförts för att på så sätt dra viktiga lärdomar inför framtiden. – Pandemin är långt ifrån över men...

  • Skrivet oktober 26, 2020
  • 0
 • Crowdsourcing – en möjlighet till medborgardialog i Lindesberg

  Crowdsourcing är en metod för medborgardialoger som nu lanseras på Dialogguiden – en webbplats som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). En liknande idé – för att ge kommunfullmäktiges ledamöter en mer aktiv roll – fanns...

  • Skrivet oktober 18, 2020
  • 0
 • Tanzania: mötesfriheten och yttrandefriheten urholkas inför valet

  Tanazanias president John Magufuli och hans regering har skapat en hel arsenal av lagar för att kunna stoppa allt form av motstånd och på ett effektivt sätt kunna förhindra yttrandefriheten och mötesfriheten inför valet den 28 oktober....

  • Skrivet oktober 13, 2020
  • 0
 • Medborgardialoger – viktiga instrument för den lokala demokratin

  Medborgardialoger kan vara viktiga instrument för den lokala demokratin! Det konstaterar bland annat Lillemor Bodman (M) och John Omoomian (S) som representerar Lindesbergs kommun i Demokratinätverket i Örebro län. Medborgardialoger kan bli ett av de åtagande som...

  • Skrivet oktober 11, 2020
  • 0
 • Så ska länets kommuner stärka medborgardialogerna

  Tio av länets tolv kommuner har skrivit under Deklaration för en stark demokrati – och flera av dessa har i sina åtaganden deklarerat att de ska intensifiera arbetet med medborgardialoger på olika sätt för att stärka demokratin....

  • Skrivet oktober 5, 2020
  • 0
 • Vi måste agera för att rädda kommunernas ekonomi

  Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån. – Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan...

  • Skrivet oktober 5, 2020
  • 0
 • FUB kommenterar: ​Fattigdomen som möts med en politisk gäspning

  Regeringen och samarbetspartierna har än en gång visat att personer med aktivitetsersättning/sjukersättning politiskt är helt ointressanta, trots att nivåerna på ersättningarna är så låga och skattesatsen så hög att många i gruppen lever i fattigdom. – Det...

  • Skrivet september 29, 2020
  • 0
 • Lindesbergs kommun skriver under demokrati-deklarationen senare

  Den 18 september 2020 skrev Region Örebro län tillsammans med tio av länets kommuner under Deklaration för en stark demokrati. Lindesberg och Nora var de kommuner som inte var med – men Lindesbergs kommun har för avsikt...

  • Skrivet september 28, 2020
  • 0
 • Offensiv budget – men nu behövs reformer

  I budgetpropositionen för 2021 presenterade regeringen idag en offensiv budget med historiskt höga satsningar. Sjukvården har prövats hårt under pandemin. Personalen inom hälso- och sjukvården har gjort stora uppoffringar, ofta med sin egen hälsa som insats och...

  • Skrivet september 25, 2020
  • 0