Alla inlägg taggade "Politiker"

 • 7 av 10 vill att politiker gör det lättare att köra fossilfritt på landsbygden

  En nyligen genomförd Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av samverkansorganisationen BioDriv Öst visar att 75 procent av svenskarna vill att våra politiker bör lägga mer kraft på att göra det lättare för personer som bor på landsbygden...

  • Skrivet november 22, 2019
  • 0
 • I dag inleds Skolval 2019 till Europaparlamentet

  I dag, 9 maj, på Europadagen inleds Skolval 2019 till Europaparlamentet. 377 av landets skolor är anmälda, vilket är nästan 40 procent fler än vid 2014 års skolval till EU. – Vi är glada över det ökade...

  • Skrivet maj 9, 2019
  • 0
 • Så många kommunpolitiker lämnade i förtid

  Rekordmånga politiker lämnade sina uppdrag i kommunfullmäktige under förra mandatperioden. I Malå slutade till exempel så många som 11 av 25 ledamöter i förtid. Det visar Dagens Samhälles bearbetning av SCB:s färska siffror. Hela 22 procent av...

  • Skrivet februari 6, 2019
  • 0
 • Örebropolitiker får prova på hur det är att ha funktionsnedsättning

  Kampanjen Funktionshinderbanan är ute på en 80 mil lång cykelturné för fler och bättre LSS-boenden. Den 19 september stannar Funktionshinderbanan i Örebro för att prata med LSS-ansvariga politiker. Politikerna kommer bland annat få uppleva hur det är...

  • Skrivet september 18, 2018
  • 0
 • Allt fler pensionärer vill bli politiker

  Andelen äldre ökar stadigt på partiernas listor inför kommunvalet, nästan var tredje kandidat tillhör ålderskategorin 65 plus, visar Dagens Samhälles kartläggning. Personer över 65 år var länge rejält underrepresenterade bland de valbara till kommunfullmäktige. Men deras andel...

  • Skrivet augusti 25, 2018
  • 0
 • Politiker praktiserar i verksamheterna

  Som en del av kommunens deltagande i Funktionshinderbanans ”Sopiga eller schyssta LSS-hem?”, har många av politikerna i Nämnden för funktionshindrade nu antagit utmaningen att praktisera i verksamheterna. Georg Barsom, ordförande i Nämnden för funktionshindrade, kommer att gå...

  • Skrivet april 27, 2018
  • 0
 • Motormännens råd till politikerna: Ge alla en chans att ställa om

  Motormännen talade igår i riksdagens trafikutskott om den utmaning hushållen ställs inför när det gäller att öka användningen av alternativa drivmedel. Att omställningen till fossiloberoende går för långsamt känner de flesta till, så varför gör inte politikerna...

  • Skrivet april 13, 2018
  • 0
 • Nio politiker i Örebro antar utmaning att praktisera på LSS-boende

  Örebro är en av åtta kommuner som hittills antagit en utmaning från Funktionshinderbanan om att skicka ansvarig politiker på praktik på ett LSS-boende för personer med särskilda behov, Örebro skickar nio politiker från sex politiska partier på...

  • Skrivet mars 22, 2018
  • 0
 • Politikerna bryr sig inte

  Svenskarna i ny undersökning: ”Vi kan inte påverka våra städers utveckling – politikerna bryr sig inte”! Svenskarna har många tankar kring deras städers utveckling och majoriteten vill främst se fler grönområden, uteserveringar och parker. Två av tre...

  • Skrivet oktober 18, 2017
  • 0
 • Hyresgästföreningen bjuder in Örebros politiker till Nattfotbollen

  Hyresgästföreningen bjuder in politiker att delta i Nattfotbollen för att kunna möta stadsdelens ungdomar under mer avslappnade former. Förra året var politikermötena ett mycket uppskattat inspel under Nattfotbollen. Nattfotbollen är i fullgång i flera av Örebros stadsdelar, Oxhagen...

  • Skrivet juli 14, 2017
  • 0