Alla inlägg taggade "Projekt"

 • Nytt projekt utvecklar fossilfria transporter

  Tillsammans med SEI och flera skogsföretag påbörjar Skogforsk nu ett projekt för att utveckla fossilfria transporter. Förarlösa fordon, eldrift och alternativa bränslen är några fokusområden. De mest innovativa alternativa lösningarna för att nå fossilfria transporter ska studeras...

  • Skrivet juli 11, 2019
  • 0
 • Bris beviljas stöd för att hålla nattöppet

  Bris har beviljats stöd från Allmänna arvsfonden för projektet Trygg på natten – ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer. Det innebär att Bris kommer att utveckla stödverksamheten och stegvis utöka öppettiderna då barn...

  • Skrivet juni 11, 2019
  • 0
 • Renare hav genom LEVA – Lokalt Engagemang för Vatten

  20 projekt i Sverige har fått närmare 37 miljoner kronor för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav. Nu är alla samordnare på...

  • Skrivet juni 7, 2019
  • 0
 • Kraftig minskning av nya planerade projekt på byggprojektmarknaden

  Orosmoln på projektmarknaden Trots ett minskat byggande av nya bostäder i t ex. Stockholm, Uppsala, Örebro har byggstartsvolymerna sammantaget ändå hållits uppe. Inte minst har det gått bättre i västra Sverige, vilket vi berättat om i tidigare statistik. De senaste...

  • Skrivet mars 25, 2019
  • 0
 • Nytt EU-projekt startar om jämställdhet och mångfald i transportsektorn

  VTI-forskare ska medverka i ett nytt projekt om hur det ska gå till att samordna jämställdhet och mångfald i transportsektorn i Europa. Det är ett EU-projekt med namnet TInnGO – Transport Innovation Gender Observatory. Projektet pågår i...

  • Skrivet mars 17, 2019
  • 0
 • Ska få 3D-printing i Mellansverige att lyfta

  Alfred Nobel Science Park beviljas totalt 3,7 miljoner kronor av Region Örebro län och Tillväxtverket för att driva projektet ACES, Additive Coordination in East Central Sweden. Målet är att skapa en gemensam plattform mellan 3D-printingsatsningar i Östra...

  • Skrivet februari 11, 2019
  • 0
 • Inkubera stöttar sociala innovationer i nytt projekt

  Allt oftare hörs begreppen sociala innovationer och socialt entreprenörskap. Enkelt uttryckt innebär det idéer och affärsverksamhet som bidrar till att lösa sociala behov och utmaningar i samhället. Några av de mest kända svenska exemplen är biblioteken, Myrorna,...

  • Skrivet januari 30, 2019
  • 0
 • Pengar till projekt för produktion av ekologiska livsmedel

  Jordbruksverket beviljar 6 miljoner kronor för 10 nya projekt inom försök och utveckling för att främja produktion av ekologiska livsmedel. Jordbruksverket beviljar 6 miljoner kronor för 10 nya projekt inom försök och utveckling för att främja produktion...

  • Skrivet januari 16, 2019
  • 0
 • Tio miljoner till uppväxling av projekt i Smart Built Environment

  Den sjätte utlysningen i Smart Built Environment möjliggör fortsättningsprojekt från redan pågående eller avslutade projekt inom digitalisering. Tolv projekt tilldelas nu 10 miljoner kronor och deltagande organisationer bidrar med lika mycket i samfinansiering. Projekten kan därigenom fortsätta...

  • Skrivet december 7, 2018
  • 0
 • 77 miljoner till ny kunskap om energieffektivt byggande och boende

  Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s senaste utlysning, 25 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 77 miljoner i finansiering. Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel...

  • Skrivet november 26, 2018
  • 0