Alla inlägg taggade "Projekt"

 • Nu ska solcellshjältar prisas

  Solcellsinstallationerna har ökat med 66 procent i Örebro län på bara ett år. Men vilka har egentligen gjort de största solcellsbedrifterna? Nu efterlyser vi länets solcellshjältar. Projektet Framtidens solel utlyser nu en tävling för att hitta solcellshjältarna...

  • Skrivet februari 6, 2020
  • 0
 • Vuxenutbildningen startar projekt för unga och nyanlända

  Vuxenutbildningen i Kumla har fått stöd från Europeiska socialfonden för att stötta hemmasittande ungdomar, personer med högfungerande autism och utlandsfödda kvinnor med kort utbildning att på sikt klara studier eller få ett arbete. Just nu pågår kartläggning och...

  • Skrivet januari 14, 2020
  • 0
 • Nytt projekt utforskar hälsorisker med 3D-printing

  KK-stiftelsen beviljar drygt fyra miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt projekt som ska utforska vilka effekter partiklar från additiv tillverkning har på hälsan, målet är en säkrare arbetsmiljö för de som jobbar inom industrin. Additiv tillverkning, AM, –...

  • Skrivet december 21, 2019
  • 0
 • Frövifors Pappersbruksmuseum och Uskenbygden med i projekt för hållbar platsutveckling

  Frövifors Pappersbruksmuseum och Uskenbygden (med bland annat Siggebohyttans bergsmansgård) är två av sju industrihistoriska platser i Bergslagen som valts ut för medverkan i ”Bruk 2.0: Hållbar Platsutveckling” – ett projekt som ska utveckla natur-och kulturmiljöer till hållbara...

  • Skrivet november 24, 2019
  • 0
 • Höghastighetstågens verkliga kostnad: 400 miljarder kronor

  Kostnadskalkylen om 230 miljarder kronor för höghastighetsbanor kommer att spricka. En mer rimlig kostnad är 400 miljarder, visar Stockholms Handelskammares granskning av projektet. – Det finns flera faktorer som gör att den verkliga kostnaden kommer att öka även...

  • Skrivet oktober 19, 2019
  • 0
 • Ny satsning ska utveckla AI-lösningar för svenska språket

  Vinnova gör en ny satsning för att ta forskningsidéer inom AI närmare tillämpning. Det handlar bland annat om språkteknologi för svenska genom maskininlärning, där det finns stora behov eftersom de internationella techbolagen inte prioriterar AI-lösningar som fungerar...

  • Skrivet oktober 4, 2019
  • 0
 • Nytt projekt utvecklar fossilfria transporter

  Tillsammans med SEI och flera skogsföretag påbörjar Skogforsk nu ett projekt för att utveckla fossilfria transporter. Förarlösa fordon, eldrift och alternativa bränslen är några fokusområden. De mest innovativa alternativa lösningarna för att nå fossilfria transporter ska studeras...

  • Skrivet juli 11, 2019
  • 0
 • Bris beviljas stöd för att hålla nattöppet

  Bris har beviljats stöd från Allmänna arvsfonden för projektet Trygg på natten – ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer. Det innebär att Bris kommer att utveckla stödverksamheten och stegvis utöka öppettiderna då barn...

  • Skrivet juni 11, 2019
  • 0
 • Renare hav genom LEVA – Lokalt Engagemang för Vatten

  20 projekt i Sverige har fått närmare 37 miljoner kronor för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav. Nu är alla samordnare på...

  • Skrivet juni 7, 2019
  • 0
 • Kraftig minskning av nya planerade projekt på byggprojektmarknaden

  Orosmoln på projektmarknaden Trots ett minskat byggande av nya bostäder i t ex. Stockholm, Uppsala, Örebro har byggstartsvolymerna sammantaget ändå hållits uppe. Inte minst har det gått bättre i västra Sverige, vilket vi berättat om i tidigare statistik. De senaste...

  • Skrivet mars 25, 2019
  • 0