Alla inlägg taggade "Regeringen"

 • Så kan Sverige bli världsledande inom hållbar livsmedelsproduktion

  Livsmedelsföretagen har lämnat in synpunkter till regeringens kommande forskningspolitik i form av ett inspel till forskningspropositionen 2020. Inspelet bygger på åtta förslag som visar vägen till en världsledande och hållbar livsmedelsproduktion genom kraftfulla och innovativt organiserade FoI-satsningar, inklusive...

  • Skrivet november 6, 2019
  • 0
 • Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter en framgång med förbättringspotential

  Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Samtidigt hade arbetet...

  • Skrivet oktober 7, 2019
  • 0
 • Nationellt biljettsystem välkommet steg i rätt riktning

  Igår presenterade regeringen sitt förslag att tillsätta en ny utredning om ett nationellt biljettsystem. Det är ett välkommet besked att frågan om nationellt biljettsystem åter tas upp även i den nationella politiken. Mindre välkommet är ännu en...

  • Skrivet augusti 11, 2019
  • 0
 • Sverige skall få en nationell strategi för SRHR

  RFSU gläds åt beskedet att regeringen nu har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell SRHR-strategi. – I tider av ökad nymoralism och värdekonservatism är det avgörande att vi får en nationell SRHR-strategi på plats....

  • Skrivet augusti 2, 2019
  • 0
 • IKEM kommenterar regeringens utredning om plast

  Regeringen har i dagarna presenterat hur man ska genomföra EU:s nya direktiv för vissa engångsprodukter i plast. Utöver att genomföra EU-förbuden vill regeringen utreda förbud mot en antal engångsprodukter i plast och de plastprodukter som oftast hittas...

  • Skrivet juli 14, 2019
  • 0
 • Ny ersättningsmodell för antibiotika viktigt steg i kampen mot antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens är ett allvarligt globalt hälsohot som ökar i omfattning. Därför fortsätter vi att investera i att utveckla nya antibiotika och vacciner för att behandla och förebygga infektioner. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera en...

  • Skrivet juni 20, 2019
  • 0
 • ​Fortsatt dialog med regeringen

  ​Fortsatt dialog med regeringen om en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Idag träffade företrädare för regionerna och de stora kommunerna i stråket mellan Oslo och Stockholm representanter för den svenska regeringen. Mötet syftade till att fortsätta...

  • Skrivet juni 7, 2019
  • 0
 • Kommuner pressar regeringen om framtidens tåg

  Inom kort väntas regeringen bjuda in till nya samtal om höghastighetståg. Hundratals miljarder står på spel, och de berörda kommunerna kräver nu att banorna ska byggas snabbt och för högsta möjliga hastighet. L har tillsammans med S,...

  • Skrivet april 27, 2019
  • 0
 • Regeringen måste ta sitt ansvar för romer och andra utsatta EU-medborgare

  Svenska myndigheter på alla nivåer duckar för ansvaret när det gäller utsatta EU-medborgare i Sverige, de flesta av dem romer. Det visar en ny rapport från Amnesty International. I rapporten framgår att människor hamnar i ett socialt...

  • Skrivet november 28, 2018
  • 0
 • Politikerna satsar på cancervården men prioriterar fel

  Regeringen avsatte 2 miljarder kronor för att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning för att minska väntetiderna och de regionala skillnaderna i cancervården. För prostatacancer, som hade längst väntetider av alla cancersjukdomar, var målet att ingen skulle...

  • Skrivet november 2, 2018
  • 0