Alla inlägg taggade "Regeringen"

 • 600 barn med NPF lämnar sina berättelser till regeringen

  Idag den 18 augusti lämnar Hjärnfonden över 600 barns och föräldrars önskemål på en bättre skolmiljö till Utbildningsdepartementet, uppropet som har fått ett stort gensvar visar exempel på anpassningar skolan kan göra för att elever med neuropsykiatriska...

  • Skrivet augusti 18, 2017
  • 0
 • Transportstyrelsen tar kritiken på största allvar

  Transportstyrelsen tar kritiken som riktas mot myndigheten från regeringen och medborgare på största allvar med anledning av de uppgifter som kommit fram i Säkerhetspolisens förundersökning kring Maria Ågren och myndighetens it-upphandling. – Att vår förre generaldirektör fått...

  • Skrivet juli 20, 2017
  • 0
 • Regeringen bör skyndsamt tillgängliggöra HPV-vaccin för pojkar

  Sverige kan minska antalet cancerdrabbade i landet genom att erbjuda både flickor och pojkar HPV-vaccin. Flickor erbjuds vaccinet utan kostnad sedan flera år tillbaka, men RFSU har drivit frågan under lång tid att även pojkar ska omfattas av...

  • Skrivet juli 3, 2017
  • 0
 • Sågad flygskatt till lagrådet

  Regeringen beslutade att skicka ett förslag om ny flygskatt till lagrådet för granskning, skattens utformning följer det utredningsförslag som mött massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv för att det saknar klimateffekt och slår hårt mot...

  • Skrivet juni 12, 2017
  • 0
 • Läkarna stöttar nationella planen för en ny primärvård

  Regeringens särskilda utredare för primärvården, Anna Nergårdh, har i uppdrag att ta fram en nationell plan för en ny primärvård. Framtidens Karriär, läkare frågade läkare i Sverige hur viktigt det är med en nationell plan för att stärka primärvården,...

  • Skrivet maj 3, 2017
  • 0
 • Skattereform för hyresrätten saknas i regeringens budgetförslag

  En skattereform för hyresrätten saknas i den ekonomiska vårproposition som har presenterats, konstaterar Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande, i en kommentar. – Vi hade hoppats få se att regeringen presenterade en skattereform för hyresrätten för att ytterligare ge...

  • Skrivet april 23, 2017
  • 0
 • Smocka mot 3 702 företagare i Örebro län

  För att svenska företag ska kunna skapa fler jobb och ligga i internationell framkant krävs förbättringar av företagsklimatet. Istället sker nu försämringar. Förslaget om att beskatta främst småföretag mer, de så kallade 3:12-reglerna, drabbar hela 167 000...

  • Skrivet april 23, 2017
  • 0
 • En vårbudget som missar småföretagen

  Småföretagarna Riksförbund har tagit del av regeringens vårbudgetproposition och kan konstatera att den kortsiktigt förlitar sig på den starka högkonjunktur som vi är inne i. Det innebär att det inte finns några förslag eller pengar avsatta till...

  • Skrivet april 19, 2017
  • 0
 • Kommunalt veto stoppar hundratals vindkraftverk

  Över 350 vindkraftverk har stoppats av det kommunala vetot de senaste åren visar Dagens Samhälles granskning. Vindkraftsbranschen och regeringen är missnöjda med vetot, som kan komma att avskaffas. Sverige har ett mål om 100 procent förnybar elproduktion...

  • Skrivet mars 30, 2017
  • 0
 • Nya metoder krävs för att begränsa ökade vårdkostnader

  Det krävs både strukturella förändringar och nya satsningar för att förbättra hälsan och begränsa ökningen av vårdkostnaderna i Sverige. Det är en av slutsatserna i rapporten Agenda för hälsa och välstånd – 2017. Den har arbetats fram av...

  • Skrivet mars 23, 2017
  • 0