Alla inlägg taggade "Region Örebro Län"

 • Anhöriga ger ett viktigt stöd till personer

  Anhöriga ger ett viktigt stöd till personer som lever med psykisk ohälsa – och behöver därför själva få stöd. – Anhöriga blir ofta involverade i en närståendes sjukdom eller ohälsa. Dom förväntas ofta stötta och hjälpa vilket...

  • Skrivet november 7, 2019
  • 0
 • Samverkan – nyckelord i regionala kulturplanen

  Samverkan är ett nyckelord i den nya regionala kulturplanen som antas av regionfullmäktige 25 oktober. Samverkan med statens kulturråd – genom kultursamverkansmodellen. Samverkan med andra regionala politikområden – genom en tydligare koppling till den regionala utvecklingsstrategin. Samverkan...

  • Skrivet oktober 22, 2019
  • 0
 • Överviktsenheten fyller 10 år: ”Det finns fortfarande ett stigma kring fetma”

  De arbetar med att öka medvetenheten och kunskapen om fetma. Ett uppdrag som blir allt mer angeläget i takt med att antalet personer med sjukdomen ökar i världen. I år firar Överviktsenheten i Region Örebro län 10-årsjubileum....

  • Skrivet oktober 7, 2019
  • 0
 • Företag får chans till fem timmars gratis rådgivning

  I dag lanserar Region Örebro län webbsidan timbanken.se där småföretag kan få hjälp med affärsutveckling i olika former. Anledningen är enkel: Region Örebro län vill stötta företagen, stärka företagsamheten och bidra till en stark konkurrenskraft hos länets...

  • Skrivet september 27, 2019
  • 0
 • Ambulansen besöker skolor i Karlskoga: ”Vill berätta om framtida yrkesval”

  Skolor i Karlskoga får besök av Karlskoga lasarett och ambulansen i höst. Syftet med besöken är att få fler ungdomar att intressera sig för de olika vårdyrken som finns på lasarettet. Bregårdskolan i Karlskoga är den första...

  • Skrivet september 6, 2019
  • 0
 • Friluftsmuseet Wadköping vinner Örebroregionens Turismpris 2019

  Varje år delas Örebroregionens Turismpris ut till aktörer som på ett speciellt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i länet. I år gick priset till Friluftsmuseet Wadköping som enligt juryn är både pigg och påhittig. För att...

  • Skrivet augusti 31, 2019
  • 0
 • Regionen Örebro län tecknar nya avtal med social hänsyn

  För andra gången skriver Region Örebro län avtal efter att ha gjort en upphandling som byggt på social hänsyn. Denna gång handlar det om tvättning och tankning av Region Örebro läns bilpoolsbilar. Det rör sig dels om...

  • Skrivet augusti 29, 2019
  • 0
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om återöppnande av förlossningsverksamheten i Karlskoga

  Den politiska viljan är att Region Örebro län även i framtiden ska ha förlossningsverksamhet vid både Universitetssjukhuset Örebro och Karlskoga lasarett. Det slog hälso- och sjukvårdsnämnden fast vid dagens sammanträde. I våras fattade verksamhetschefen på kvinnokliniken beslut...

  • Skrivet augusti 29, 2019
  • 0
 • Hållbart regionsamarbete säkrar framtidens vattenförsörjning på Lindesbergs lasarett

  Linde energi och Region Örebro län investerar tillsammans i en ny reningsanläggning som ska förse Lindesbergs lasarett med dricksvatten och kyla. – Det är en långsiktigt hållbar investering som gör stor miljönytta och som säkerställer att akutsjukvården...

  • Skrivet augusti 28, 2019
  • 0
 • Region Örebro län vinnare i kamp om forskningsmedel

  I mycket hård konkurrens och med högsta betyg har Region Örebro län och Stiftelsen Activa beviljats medel ur EU:s ramforskningsprogram, Horisont 2020. Projektet, som kallas Cherries, löper under tre år med start vid årsskiftet. Det ska arbeta...

  • Skrivet augusti 15, 2019
  • 0