Alla inlägg taggade "Regionala cancercentrum"

  • Förbättrad canceröverlevnad i de nordiska länderna

    En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. De skillnader som tidigare fanns mellan länderna har minskat. Flera olika faktorer tros ligga bakom förbättringarna. Tidigare jämförelser av canceröverlevnaden i...

    • Skrivet oktober 24, 2020
    • 0