Alla inlägg taggade "Regionalt"

 • Större möjlighet att lagföra buskörning med vattenskoter

  Polisregion Bergslagen ska pröva ett nytt sätt att hantera buskörning med vattenskoter, med hjälp av s k UAS (drönare) ska arbetet effektiviseras och bli mer offensivt. Under sommaren har antalet olyckor med vattenskoter ökat. Många upplever också...

  • Skrivet juli 3, 2020
  • 0
 • Hemarbetande svenskar slarvar med cybersäkerheten

  Trend Micro presenterar idag en färsk undersökning på hur distansarbetare tänker kring och beter sig när det kommer till cybersäkerhet, bland svenskarna uppger 71 procent av dem som nu arbetar hemifrån att de är mer medvetna om...

  • Skrivet juli 3, 2020
  • 0
 • En ny utredning från Socialdepartementet föreslår ändringar i sjukförsäkringen

  Idag har många personer svårt att förstå varför de har nekats sjukpenning, detta beror bla annat på att Försäkringskassans beslutsmotiveringar är svårtolkade och inte tillräckligt konkreta. Dessutom ger Försäkringskassan avslag till sjukpenning utan att ha gjort noggranna...

  • Skrivet juli 3, 2020
  • 0
 • Lägsta elpriset någonsin

  Hur lågt är elpriset? Vilket svar du får beror på om du frågar en dansk, en svensk eller en norrman. Juni gav nya bottenrekord, men även rekordstora prisskillnader mellan olika regioner i Norden. Den samnordiska kraftmarknaden har...

  • Skrivet juli 3, 2020
  • 0
 • Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under juni 2020

  Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 23 personer förolyckades under juni 2020, jämfört med 10 personer 2019. …….. Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under juni 2020 Örebro...

  • Skrivet juli 2, 2020
  • 0
 • Fortsatt förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin

  Resenärernas förtroende för kollektivtrafiken och branschen har inte försämrats nämnvärt under vårens pandemi, till exempel gällande nöjdheten med bolaget och med den senaste resan. Trots pandemin och oron att smittas har upplevelsen av trygghet i kollektivtrafiken bara...

  • Skrivet juli 2, 2020
  • 0
 • Bilmarknaden juni 2020

  Nybilmarknaden fortsatte som väntat att minska i juni månad. Nedgången var dock inte lika kraftig som under tidigare månader. Tittar man på bilar som sålts till slutkund så minskade privatmarknaden med 16% och tjänstebilsmarknaden med 7% jämfört med juni 2019. Samtidigt...

  • Skrivet juli 2, 2020
  • 0
 • JO har undersökt hur socialtjänsten genomför umgänge med umgängesstöd

  JO konstaterar att lösningen med umgängesstöd i umgängeslokal, som socialtjänsten ofta erbjuder, är problematisk i vissa delar. JO har undersökt hur socialtjänsten verkställer beslut om umgänge med umgängesstöd. I undersökningen ingår bl.a. inspektioner av fyra socialnämnder, granskning...

  • Skrivet juli 2, 2020
  • 0
 • Hyrpersonal i vården kostar regionerna mer än fem miljarder

  Kostnaderna för hyrpersonal inom vården fortsätter att öka. Behovet gäller i första hand läkare, men även sjuksköterskor hyrs nu in i allt större utsträckning. Regionernas kostnad för hyrpersonal uppgick 2019 till cirka 5,6 miljarder kronor. Det framgår...

  • Skrivet juli 1, 2020
  • 0
 • Svenskarna har två miljoner mobiltelefoner på hög

  En ny undersökning från Halebop visar att det finns upp emot två miljoner relativt nya och fungerande mobiltelefoner i svenskarnas ägo som inte används. Ungefär en och en halv miljon svenskar har en eller fler fungerande mobiltelefoner...

  • Skrivet juli 1, 2020
  • 0