Alla inlägg taggade "Regler"

 • Kriget i Syrien 7 år – en enorm mänsklig tragedi

  Det enorma mänskliga lidandet i Syrien visar ett skamligt politiskt misslyckande, nu i mars är det krigets sjunde blodiga årsdag. – Detta sjuåriga krig har lämnat en kolossal mänsklig tragedi efter sig. För de överlevandes skull är det hög...

  • Skrivet mars 11, 2018
  • 0
 • Nya regler för att flyga drönare

  Den 1 februari 2018 började Transportstyrelsens nya regler för att flyga drönare att gälla, reglerna omfattar nu även de som flyger privat. Utvecklingen och drönartekniken medför fantastiska möjligheter, men också ett stort ansvar, det är viktigt att...

  • Skrivet februari 6, 2018
  • 0
 • Golf, ridsport och skidåkning äntligen godkända för friskvårdsbidrag

  En ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen har rivstartat det nya året och skrivit om reglerna för av Skatteverket godkända friskvårdsaktiviteter. Nu står det klart att alla sporter som kräver dyrare utrustning också omfattas av friskvårdsbidraget. Med start...

  • Skrivet januari 17, 2018
  • 0
 • Transportstyrelsen förenklar regler för drönare

  Drönare har de senaste åren vuxit i popularitet och de används idag i allt högre utsträckning inom arbetsliv, forskning och fritid. För att underlätta civilt bruk av drönare har Transportstyrelsen tagit fram förenklade och förtydligade regler, reglerna...

  • Skrivet december 22, 2017
  • 0
 • ​Modernare adoptionsregler stärker barnets rätt

  ​Modernare adoptionsregler stärker barnets rätt och ökar möjligheten för blivande adoptivföräldrar! Efter åtta år har den offentliga utredningen ”Modernare adoptionsregler” (SOU 2009:61) lett till en lagrådsremiss som regeringen presenterade den 7 december 2017. – Det är glädjande...

  • Skrivet december 10, 2017
  • 0
 • Nya regler för drönarbilder över skog

  Den 1 november kom nya regler som gör det möjligt för skogsägare att publicera drönarbilder från den egna skogen utan att söka tillstånd. I vanliga fall krävs tillstånd från Lantmäteriet för att sprida bilder och filmer från...

  • Skrivet november 28, 2017
  • 0
 • Här är de nya reglerna för att söka till kommunal grundskola

  Ska ditt barn börja på en ny skola till hösten? Då behöver du söka till den skola du vill ha till ditt barn, från 8 november gäller nya regler för ansökan till kommunal grundskola. Nu slutar vi...

  • Skrivet november 10, 2017
  • 0
 • Nya regler bidrar inte till ökat byggande

  I november 2016 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppgift att se över den nuvarande modellen för hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter, det vill säga reglerna om presumtionshyra. Utredningen presenterade sitt förslag i somras och det...

  • Skrivet oktober 6, 2017
  • 0
 • Förslag: Anvisningsskolor ersätts av ansökan till kommunal grundskola

  Nu finns ett förslag till nya regler för ansökan till kommunal grundskola. Från 2018 slutar vi med anvisningsskolor, nu blir det vårdnadshavarens önskemål och närheten till skolan som avgör var eleven får plats. Programnämnd barn och utbildning beslutar...

  • Skrivet september 28, 2017
  • 0
 • Regler om privat övningskörning ska utvärderas

  Handledare för privat övningskörning får ha tillstånd för högst 15 övningskörare samtidigt. Regeln infördes 2012 för att i huvudsak stävja olaglig trafikskoleverksamhet. I nuläget saknas det kunskap om effekten av begränsningen och därför har VTI fått i...

  • Skrivet augusti 21, 2017
  • 0