Alla inlägg taggade "Regler"

 • Här är de nya reglerna för att söka till kommunal grundskola

  Ska ditt barn börja på en ny skola till hösten? Då behöver du söka till den skola du vill ha till ditt barn, från 8 november gäller nya regler för ansökan till kommunal grundskola. Nu slutar vi...

  • Skrivet november 10, 2017
  • 0
 • Nya regler bidrar inte till ökat byggande

  I november 2016 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppgift att se över den nuvarande modellen för hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter, det vill säga reglerna om presumtionshyra. Utredningen presenterade sitt förslag i somras och det...

  • Skrivet oktober 6, 2017
  • 0
 • Förslag: Anvisningsskolor ersätts av ansökan till kommunal grundskola

  Nu finns ett förslag till nya regler för ansökan till kommunal grundskola. Från 2018 slutar vi med anvisningsskolor, nu blir det vårdnadshavarens önskemål och närheten till skolan som avgör var eleven får plats. Programnämnd barn och utbildning beslutar...

  • Skrivet september 28, 2017
  • 0
 • Regler om privat övningskörning ska utvärderas

  Handledare för privat övningskörning får ha tillstånd för högst 15 övningskörare samtidigt. Regeln infördes 2012 för att i huvudsak stävja olaglig trafikskoleverksamhet. I nuläget saknas det kunskap om effekten av begränsningen och därför har VTI fått i...

  • Skrivet augusti 21, 2017
  • 0
 • Förslag om nya regler för presumtionshyror får begränsad effekt på byggandet

  I november 2016 beslutade regeringen att utse en särskild utredare med uppgift att se över den nuvarande modellen för hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter, det vill säga reglerna om presumtionshyra. Idag har utredaren Håkan Julius slutfört sitt...

  • Skrivet augusti 3, 2017
  • 0
 • Orättvisa sjukregler diskriminerar egenföretagare

  Orättvisa regler drabbar små- och ensamföretagare hårt vid sjukdom. Det är dags att förändra och skapa samma trygghet för den här gruppen som för anställda. Det finns fortfarande en attityd i samhället att företagare är en annan...

  • Skrivet juni 29, 2017
  • 0
 • Regionalt | Förslag på nya regler för drönare

  Transportstyrelsen föreslår nya regler för användning av drönare. Syftet är bland annat att göra det möjligt för såväl drönare som flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg att befinna sig i luftrummet samtidigt utan att flygsäkerheten äventyras. Reglerna föreslås...

  • Skrivet juni 1, 2016
  • 0