Alla inlägg taggade "Riksidrottsförbundet"

 • Forskning inleds på Locker Room Talks metod

  Riksidrottsförbundet tilldelar Inger Eliasson vid Umeå Universitet och Jesper Fundberg vid Malmö Universitet forskningsmedel för en studie om jämställdhetsarbete inom idrotten. Locker Room Talk:s angreppssätt för att förändra traditionella maskulinitetsnormer bland pojkar i lagidrott ska studeras. Idrottsrörelsen...

  • Skrivet maj 18, 2019
  • 0
 • RF, Polisen och MSB i samarbete för att förebygga attacker på idrottsevenemang

  Riksidrottsförbundet, Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten ska i en särskild satsning förebygga och försvåra för attacker på idrottsevenemang. Det finns krafter som vill söndra och förstöra vårt samhälle. På flera ställen runt om i världen...

  • Skrivet maj 15, 2019
  • 0
 • Nytt bidragssystem ska få fler att idrotta längre

  Riksidrottsstyrelsen föreslår att statens stöd till idrotten görs om så att fler ungdomar idrottar längre, att jämställd idrott prioriteras och alla kan vara med oavsett förutsättningar. Idrotten ska hålla oss i rörelse hela livet men de senaste...

  • Skrivet april 28, 2019
  • 0
 • 285 0000 kronor kombinerar simidrottens fem grenar i en

  Svenska Simförbundets nya satsning Simidrott – Mer för fler har nu beviljats 285 000 kronor från Framåtfonden, ett initiativ från Riksidrottsförbundet och Svenska Spel. Genom att bygga ett pass baserat på grundläggande rörelser inom respektive simgren ämnar man...

  • Skrivet april 5, 2019
  • 0
 • Vad karaktäriserar män respektive kvinnor som är idrottsledare och hur ser fördelningen av män och kvinnor ut

  Riksidrottsförbundets nya rapport – Jämställdhet bland idrottens ledare – visar att vägen till en jämställd idrott är längre när det gäller ledare i landslagsverksamhet och för barn- och ungdomsidrott än i styrelserummen. Med hjälp av statistiken beskrivs...

  • Skrivet mars 9, 2019
  • 0
 • Fyra specialidrottsförbund får minskat ekonomiskt stöd för 2019

  Riksidrottsstyrelsen har beslutat att hålla inne delar av det ekonomiska stödet inför 2019 till fyra specialidrottsförbund som inte uppfyller Riksidrottsförbundets krav på att ett förbund ska ha minst 25 föreningar. Riksidrottsstyrelsens beslut är ett resultat av den...

  • Skrivet december 26, 2018
  • 0
 • Ny webbutbildning för ungdomar – mot matchfixing och spelberoende

  Riksidrottsförbundet lanserar en webbutbildning för gymnasieungdomar mot matchfixing och spelberoende. Unga idrottare är i riskzonen när de tar klivet upp till senioridrott och får via utbildningen ökad kunskap och vägledning hur de ska agera om de kommer...

  • Skrivet december 21, 2018
  • 0
 • Samarbete beviljas 788 000 kronor för förstärkt säkerhetsarbete inom idrotten

  Riksidrottsförbundet och Arbetsmiljökommittén för idrotten inleder samarbete för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet inom idrotten. Det innebär en förstärkning av arbetet med att stävja hot, våld och trakasserier. Arbetsmiljökommittén för idrotten (Arbetsgivaralliansen, Unionen, Akademikerförbunden...

  • Skrivet november 29, 2018
  • 0
 • ​Barnens spelregler – ett lyckat samarbete

  I januari 2018 lanserade Riksidrottsförbundet och Bris sitt gemensamma initiativ för en trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott. ”Barnens spelregler” sammanfattar barn och ungas rättigheter i sju enkla regler. Över 50 000 böcker har nått föreningar runt...

  • Skrivet oktober 5, 2018
  • 0
 • Norden tar gemensamma steg mot matchfixing

  I helgen beslutade de nordiska riksidrottsförbunden och olympiska kommittéerna att införa ett gemensamt avstängningssystem för matchfixing. – Både idrotten och matchfixingproblematiken är internationell därför måste vi ta internationella grepp för att motverka den. Att vi i de...

  • Skrivet september 20, 2018
  • 0