Alla inlägg taggade "Riktlinjer"

 • Kroppshets drabbar nu även gravida

  Socialstyrelsens nya riktlinjer för goda levnadsvanor skriver följande: ”Ohälsosamma matvanor under graviditeten kan utöver samma risker som för vuxna generellt även innebära en risk för kraftig viktuppgång. Det ökar i sin tur risken för graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och förlossningskomplikationer. Otillräcklig fysisk...

  • Skrivet november 26, 2018
  • 0
 • Nya riktlinjer för afasi kräver fler logopeder

  Afasipatienter har sällan fått den kommunikativa rehabilitering som behövs för att kunna vara delaktiga i samhället. Nu finns nya nationella riktlinjer för intensiv kommunikativ rehabilitering, men var finns logopederna som jobbar med afasigruppen? Varje år får 8000-10...

  • Skrivet oktober 15, 2018
  • 0
 • Beslut i Kommunstyrelsen 18 september

  På Kommunstyrelsens möte den 18 september behandlades frågor som till exempel delårsrapport och prognos 2 för 2018 och riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat frågan om revidering...

  • Skrivet september 19, 2018
  • 0
 • Det saknas riktlinjer för att förebygga idrottsskador

  Gymnastik- och idrottshögskolan har frågat 13 utvalda idrottsförbund ”Vilket ansvar tar ert förbund för att förebygga idrottsskador hos barn och ungdomar samt elitidrottare?”. De har även fått svara på vem som är ansvarig för detta arbete. Inget av...

  • Skrivet juli 7, 2018
  • 0
 • Tre av fyra har riktlinjer mot trakasserier på jobbet

  Knappt tre av fyra anställda, 73 procent, säger att de har riktlinjer mot sexuella trakasserier på sin arbetsplats. 15 procent uppger att riktlinjer saknas, det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av företagshälsan Avonova. –...

  • Skrivet mars 29, 2018
  • 0
 • Nya riktlinjer ska ge säkrare bussresor för barn och unga

  Att åka buss är bland det säkraste sättet att förflytta sig i trafiken. Men när olyckor händer kan det få katastrofala följder, framför allt om passagerarna sitter obältade. Därför har NTF tillsammans med Sveriges Bussföretag tagit fram...

  • Skrivet februari 10, 2018
  • 0
 • Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

  Svenska Läkaresällskapet anser att Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom ska kompletteras med information om fysisk aktivi­tet som behandlingsmetod vid depression och ångesttillstånd. – Vi är förvånade över att Socialstyrelsen i sin senaste rapport om behandlingsmetoder vid depression och ångestsyndrom, som just varit...

  • Skrivet april 7, 2017
  • 0