Alla inlägg taggade "Sexuella övergrepp"

 • 20 års arbete mot sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan

  Med en nationell konferens i Uppsala, den 5-6 december, uppmärksammar Svenska kyrkan 20 års arbete (1998-2018) för att förebygga och bemöta sexuella övergrepp. På programmet står bland annat utvärderingar av detta arbete, och rekommendationer inför det framtida...

  • Skrivet november 27, 2018
  • 0
 • Nu måste vi i musiklivet agera mot övergreppen

  Med anledning av de sexuella trakasserier och övergrepp som avslöjats i ett flertal upprop i bland annat kulturlivet gör Musikverkets konstnärliga råd följande uttalande. ”Den senaste månaden har sexuella trakasserier och övergrepp avslöjats i upprop i bransch...

  • Skrivet december 12, 2017
  • 0
 • Ny Childhood-kampanj synliggör hur vi kan förebygga sexuella övergrepp mot barn

  Ett av fem barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp – men de går att förhindra. Den 18 november, på den europeiska dagen för att skydda barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, lanserar Childhood en kampanj med...

  • Skrivet november 18, 2017
  • 0
 • Ny barnbok hyllas av Patrik Sjöberg och Elaine Eksvärd

  ”Årets viktigaste barnbok” – Patrik Sjöberg, överlevare av sexuella övergrepp. Inom kort släpps ’Barnen i Kramdalen’ – en klassisk sagobok om ett mycket viktigt och aktuellt ämne. Boken lär barn om integritet, tafsare och nättroll på ett...

  • Skrivet november 14, 2017
  • 0
 • Drygt fem procent av idrottsaktiva har utsatts för sexuella övergrepp

  Fokus i avhandlingen har varit sexuella relationer mellan idrottsaktiva och tränare, idrottsaktiva har svarat på enkäter och genomfört intervjuer och resultatet visar att 5.5 procent blivit utsatta för sexuella trakasserier eller utnyttjande av tränare. – Att verka...

  • Skrivet juni 17, 2017
  • 0
 • Svenska Simförbundet kring sexuella övergrepp

  Efter den senaste tidens diskussioner kring sexuella övergrepp vill Svenska Simförbundet gärna klargöra följande: Svenska Simförbundet stödjer Svensk Idrotts gemen­samma vision och värdegrund. Dessa utgår ifrån ett barn­rättsperspektiv där alla föreningar ska kunna erbjuda samtliga barn och...

  • Skrivet maj 17, 2017
  • 0
 • Idrotten tar krafttag mot sexuella övergrepp

  Flertalet insatser till stärkta åtgärder för tryggare idrott föreslås inför Riksidrottsmötet nästa vecka. Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö. Det innebär en miljö där du utvecklas och mår bra och...

  • Skrivet maj 10, 2017
  • 0
 • Regionalt | Nytt skolmaterial ska förebygga övergrepp

  RFSU har skapat nytt material för skolundervisning för att förebygga kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. Materialet heter Vill du? och består av filmer som ska ligga till grund för diskussion om var gränserna går och hur kommunikation kan...

  • Skrivet mars 20, 2015
  • 0