Alla inlägg taggade "Sexuella trakasserier"

 • RFSU håller Metoo-konferens mot sexuella trakasserier i skolan i Örebro

  Vad innebär egentligen den nya sexualbrottslagstiftningen? Och hur kan man konkret arbeta med frågor om normer och ömsesidighet i sexualundervisningen? Den 2 maj bjuder RFSU Örebro in till konferensen ”Sex på schemat”, en skolkonferens med fokus på...

  • Skrivet april 30, 2019
  • 0
 • Svårt för funktionsnedsatta att anmäla sexuella trakasserier

  När Alina Frennessen och Sanna Quist, båda med erfarenhet av arbete med funktionsnedsatta unga, skulle skriva kandidatuppsats var det lätt att välja ämne – de ville studera funktionsnedsattas upplevelser av sexuella trakasserier och hur stödet till dem...

  • Skrivet januari 1, 2019
  • 0
 • Stort intresse för bidrag mot sexuella trakasserier

  Totalt får 47 organisationer del av bidraget på 20 miljoner kronor som ska användas till kompetenshöjande insatser inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbete mot sexuella trakasserier i skolan. Skolverket har nu granskat ansökningarna och beslutat hur mycket...

  • Skrivet december 16, 2018
  • 0
 • Positivt med satsning mot sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan

  Positivt med satsning mot sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan – men glöm inte eleverna i grund- och gymnasiesärskolan. Under torsdagen gick Regeringen ut med att skolorna får ett tillskott på 50 miljoner. Pengarna ska särskilt...

  • Skrivet juli 1, 2018
  • 0
 • ​En av tio underkänner arbetsgivarens arbete mot sexuella trakasserier

  En av tio anställda, 9 procent, tycker att arbetsgivarens arbete med att förebygga sexuella trakasserier är ganska eller mycket dåligt. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av företagshälsan Avonova. – Det är ett underbetyg till många...

  • Skrivet april 7, 2018
  • 0
 • Tre av fyra har riktlinjer mot trakasserier på jobbet

  Knappt tre av fyra anställda, 73 procent, säger att de har riktlinjer mot sexuella trakasserier på sin arbetsplats. 15 procent uppger att riktlinjer saknas, det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av företagshälsan Avonova. –...

  • Skrivet mars 29, 2018
  • 0
 • Nu måste vi i musiklivet agera mot övergreppen

  Med anledning av de sexuella trakasserier och övergrepp som avslöjats i ett flertal upprop i bland annat kulturlivet gör Musikverkets konstnärliga råd följande uttalande. ”Den senaste månaden har sexuella trakasserier och övergrepp avslöjats i upprop i bransch...

  • Skrivet december 12, 2017
  • 0
 • Sexuella trakasserier av kvinnliga läkare är helt oacceptabelt

  10 400 kvinnliga läkare och kvinnliga läkarstudenter har skrivit under #MeToo-uppropet som Kvinnliga läkares förening, KLF, har stöttat. Det började på KLFs Facebooksida som en livlig debatt och en autonom grupp startade en hemlig grupp under #utantystnadsplikt för...

  • Skrivet december 2, 2017
  • 0
 • Hälsa – Sexuella trakasserier kopplas till depressiva symptom bland flickor

  Sexuella trakasserier är en viktig faktor bakom depressiva symptom bland flickor i skolåldern. Det visar en ny avhandling vid Mittuniversitetet. Den visar också att det är flickornas psykiska hälsa som påverkas negativt av sexuella trakasserier, inte pojkarnas....

  • Skrivet december 4, 2016
  • 0