Alla inlägg taggade "Skolbyggen"

  • Skolbyggandet växer igen

    I sin senaste konjunkturrapport redovisar NAVET Analytics bland annat statistik för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor. Den samlade volymen ny- och ombyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler uppgick till närmare 22 miljarder kronor under första kvartalet 2019. Utfallet innebar...

    • Skrivet juli 29, 2019
    • 0