Alla inlägg taggade "Skolverket"

 • RFSU hjälp lärare pratar sex

  Hur pratar man om porr, ömsesidighet och samtycke med en högstadieelev? Med hjälp av Skolverkets Metoo-pengar lanserar RFSU nu Metodbanken – en digital tjänst för lärare som vill bli bättre på att prata om de svåra frågorna....

  • Skrivet september 11, 2019
  • 0
 • Så vill Skolverket stärka läroplanernas innehåll om sex och samlevnad

  Sex och samlevnadsundervisningen måste anpassas till den verklighet som ungdomarna möter i dagens samhälle. Därför föreslår Skolverket en rad förändringar i läroplanerna för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Frivillighet, ömsesidighet och en förståelse för egna...

  • Skrivet juni 13, 2019
  • 0
 • Skolverket fastställer teknik för digitala nationella prov

  Datorer eller surfplattor med tangentbord till alla elever som gör ett nationellt prov, en skärmstorlek på minst 9,6 tum och en internetuppkoppling som klarar att alla elever gör provet samtidigt. Det är några av de tekniska förutsättningar...

  • Skrivet januari 23, 2019
  • 0
 • Så vill Skolverket förbättra kursplanerna

  Ökad betoning på faktakunskaper, mindre detaljerade kunskapskrav och bättre anpassning till de olika stadierna. Det är några av de förbättringar av kurs- och ämnesplaner som Skolverket vill göra. Arbetet går nu in i en ny fas och...

  • Skrivet januari 10, 2019
  • 0
 • Stort intresse att ta del av statliga pengar för att förbättra likvärdighet

  Kommuner och fristående skolor har nu begärt ut nästan 971 miljoner från Skolverket, pengarna ska användas för att förbättra likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Totalt har 288 kommuner och 361 övriga skolhuvudmän begärt ut pengar. Detta kan betyda att...

  • Skrivet september 26, 2018
  • 0
 • 3,5 miljarder kronor för mer likvärdig skola

  För att stötta skolorna i sitt arbete med att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola bidrar staten under 2019 med 3,5 miljarder kronor. Nu har Skolverket beslutat hur mycket pengar varje kommun och ansvarig för...

  • Skrivet september 1, 2018
  • 0
 • Förslag för att fler elever ska läsa språk

  Skolverket vill att fler elever ska läsa moderna språk redan från åk 6. Detta genom att ett alternativ till moderna språk, möjligheten att läsa extra svenska och engelska, föreslås tas bort. Därmed minskas möjligheten för eleverna att...

  • Skrivet juni 21, 2018
  • 0
 • Fler timmar idrott och hälsa i årskurs 6-9

  Skolverket föreslår att de 100 extratimmarna i ämnet idrott och hälsa som regeringen vill införa, läggs i årskurserna 6-9. Skolverket har fått i uppdrag att analysera hur fler idrottstimmar bör fördelas över årskurserna i grundskolan för att...

  • Skrivet juni 20, 2018
  • 0
 • Många skolor vill anordna lovskola men har svårt att fylla platserna med elever

  Sedan 2014 har kommuner och huvudmän för fristående skolor kunnat söka bidrag från Skolverket för att anordna skola på loven. En sammanställning visar att antalet elever i lovskolan ökar men att skolorna har haft svårt att fylla...

  • Skrivet juni 9, 2018
  • 0
 • Skolverket kräver tillbaka 28 miljoner i bidrag

  Skolverket har beslutat att kräva tillbaka 28 miljoner kronor av friskoleföretaget Praktiska Sverige AB efter en granskning av hur bolaget har använt ett antal statsbidrag för gymnasieutbildningar. Återkravet handlar om ett statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning där Skolverket...

  • Skrivet juni 1, 2018
  • 0