Alla inlägg taggade "Skolverket"

 • Stort intresse att ta del av statliga pengar för att förbättra likvärdighet

  Kommuner och fristående skolor har nu begärt ut nästan 971 miljoner från Skolverket, pengarna ska användas för att förbättra likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Totalt har 288 kommuner och 361 övriga skolhuvudmän begärt ut pengar. Detta kan betyda att...

  • Skrivet september 26, 2018
  • 0
 • 3,5 miljarder kronor för mer likvärdig skola

  För att stötta skolorna i sitt arbete med att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola bidrar staten under 2019 med 3,5 miljarder kronor. Nu har Skolverket beslutat hur mycket pengar varje kommun och ansvarig för...

  • Skrivet september 1, 2018
  • 0
 • Förslag för att fler elever ska läsa språk

  Skolverket vill att fler elever ska läsa moderna språk redan från åk 6. Detta genom att ett alternativ till moderna språk, möjligheten att läsa extra svenska och engelska, föreslås tas bort. Därmed minskas möjligheten för eleverna att...

  • Skrivet juni 21, 2018
  • 0
 • Fler timmar idrott och hälsa i årskurs 6-9

  Skolverket föreslår att de 100 extratimmarna i ämnet idrott och hälsa som regeringen vill införa, läggs i årskurserna 6-9. Skolverket har fått i uppdrag att analysera hur fler idrottstimmar bör fördelas över årskurserna i grundskolan för att...

  • Skrivet juni 20, 2018
  • 0
 • Många skolor vill anordna lovskola men har svårt att fylla platserna med elever

  Sedan 2014 har kommuner och huvudmän för fristående skolor kunnat söka bidrag från Skolverket för att anordna skola på loven. En sammanställning visar att antalet elever i lovskolan ökar men att skolorna har haft svårt att fylla...

  • Skrivet juni 9, 2018
  • 0
 • Skolverket kräver tillbaka 28 miljoner i bidrag

  Skolverket har beslutat att kräva tillbaka 28 miljoner kronor av friskoleföretaget Praktiska Sverige AB efter en granskning av hur bolaget har använt ett antal statsbidrag för gymnasieutbildningar. Återkravet handlar om ett statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning där Skolverket...

  • Skrivet juni 1, 2018
  • 0
 • Viktigt att öka säkerhet och krisberedskap

  Skolverket presenterar nu ett nytt material som ger skolor och förskolor stöd i arbetet med att förbättra säkerhet och krisberedskap, det innehåller konkreta råd om hur skolor och förskolor bör agera i en akut situation och hur...

  • Skrivet maj 16, 2018
  • 0
 • En miljard ska stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen

  Kommuner och huvudmän för fristående skolor kan begära ut en miljard från Skolverket för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Nu är det klart hur mycket var och en kan få. Bidraget fördelas utifrån elevantal och med hänsyn...

  • Skrivet april 6, 2018
  • 0
 • Våra barn behöver rörelse nu

  Regeringen har presenterat uppdrag till Skolverket angående mer rörelse i skolan, Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är positiv men menar också att det är bråttom, våra barn behöver rörelse nu. – Det är bra att regeringen nu förtydligar...

  • Skrivet mars 30, 2018
  • 0
 • Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning

  Sverige har en akut lärarbrist, enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går 14 lärosäten...

  • Skrivet mars 27, 2018
  • 0