Alla inlägg taggade "Skolverket"

 • Mer betoning på faktakunskaper i förslag till förändrade kursplaner

  Fakta betonas tydligare, skillnader mellan årskurser tydliggörs och kunskapskraven har förbättrats. Det är huvuddragen i de förslag till förändringar i kurs- och ämnesplaner som Skolverket nu överlämnar till regeringen. – I våra uppföljningar vittnar lärare om att...

  • Skrivet december 23, 2019
  • 0
 • Fortsatt mycket stort behov av fler lärare

  Det kommer att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år. Jämfört med Skolverkets förra lärarprognos innebär det att den beräknade framtida bristen minskar, men läget är fortsatt bekymmersamt. Behovet för skolor och förskolor att...

  • Skrivet december 9, 2019
  • 0
 • Skolverket ser över beslut om återkrav av statsbidrag för yrkesförarutbildning

  Skolverket krävde i oktober 2019 tillbaka cirka 15 miljoner från kommungrupper som fått statsbidrag för yrkesförarutbildning inom regionalt yrkesvux. Efter att ha gått igenom regelverken på nytt konstaterar vi att bedömningen behöver justeras. Konsekvensen blir sannolikt att...

  • Skrivet november 12, 2019
  • 0
 • Efter Skolverkets kontroll: ”Vi erbjuder stöd till alla yrkesvux”

  Skolverkets kontroller visar stora brister på flera av landets förarutbildningar. En oroande utveckling menar TYA som erbjuder stöd till alla yrkesvuxutbildningar. Skolverket kräver tillbaka 10,5 miljoner kronor från totalt 240 kommuner efter kontroller som visat brister i...

  • Skrivet oktober 25, 2019
  • 0
 • Skolverket kräver tillbaka 15 miljoner efter brister i yrkesförarutbildning

  28 kommungrupper som anordnar yrkesförarutbildning med statsbidrag får nu återkrav från Skolverket på totalt drygt 15 miljoner kronor. Totalt omfattas 240 kommuner av återkravet. Beslutet grundas på kontroller som konstaterar att eleverna inte fått det arbetsplatsförlagda lärande...

  • Skrivet oktober 23, 2019
  • 0
 • Tre av fyra elever sysselsatta efter introduktionsprogram

  En majoritet av eleverna som börjat på gymnasieskolans introduktionsprogram får jobb eller studerar vidare men det skiljer sig stort mellan olika program. De flesta av eleverna som arbetar är sysselsatta inom vård och omsorg. Det visar en...

  • Skrivet oktober 22, 2019
  • 0
 • Antiken blir kvar i grundskolan

  I det förslag till förändrad kursplan i historia som Skolverket gick ut med på remiss den 25 september är antiken borttagen. Skolverket kan konstatera att det saknas stöd för vårt förslag och därför kan vi redan nu,...

  • Skrivet oktober 5, 2019
  • 0
 • Lärare uppskattar nationella prov

  De nationella proven är uppskattade, användbara och ger ett gott stöd vid bedömning och betygssättning. Det svarar de drygt 13 000 lärare som fyllt i den årliga enkäten om de nationella proven under läsåren 2016/2017 och 2017/2018....

  • Skrivet oktober 5, 2019
  • 0
 • Skolverket kräver tillbaka 1,1 miljoner efter kontroll av Al-Azhar

  Skolverket beslutade i vintras att genomföra en fördjupad kontroll av Al-Azhar Stiftelsen i Örebro, Al-Azhar Stiftelsen i Vällingby samt Edinit AB som är ett dotterbolag till Al-Azhar Stiftelsen i Vällingby. Kontrollen har visat på brister i den...

  • Skrivet oktober 1, 2019
  • 0
 • RFSU hjälp lärare pratar sex

  Hur pratar man om porr, ömsesidighet och samtycke med en högstadieelev? Med hjälp av Skolverkets Metoo-pengar lanserar RFSU nu Metodbanken – en digital tjänst för lärare som vill bli bättre på att prata om de svåra frågorna....

  • Skrivet september 11, 2019
  • 0