Alla inlägg taggade "Slider"

 • Medling i tvisten om hyrorna i Karlskoga för 2020

  Efter ansökan från KarlskogaHem och på grundval av inlagor från både företaget och Hyresgästföreningen kommer nu den partssammansatta Hyresmarknadskommittén att medla i tvisten om hyrorna för 2020. Det var efter en segdragen förhandling som KarlskogaHem frånträdde förhandlingen...

  • Skrivet januari 28, 2020
  • 0
 • 3 personer i Örebro Län måste flytta från Migrationsverkets boende

  Runt 400 personer med uppehållstillstånd kommer inom kort att behöva flytta från Migrationsverkets boenden och i stället ordna boende på egen hand. I Örebro Län handlar det om två personer i Hallsberg och en person i Karlskoga ...

  • Skrivet januari 28, 2020
  • 0
 • Åhléns och Sveriges Stadsmissioners kampanj ”Jämna ut julen” samlade in 1,7 miljoner kronor

  I december 2019 arrangerade Åhléns ”Jämna ut julen” tillsammans med Sveriges Stadsmissioner för tredje året i rad. Kampanjen gav kunder möjlighet att avrunda sina köp uppåt och på så vis skänka en summa till Stadsmissionens arbete för människor som...

  • Skrivet januari 28, 2020
  • 0
 • ​Scenkonst i Örebro län – utan Lindesbergs Riksteaterförening

  ”Här hittar ni aktuell repertoar från länets teaterföreningar”, skriver Lena Backlund (teaterkonsulent på Riksteatern Örebro län) i förordet till ”Scenkonst i Örebro län våren 2020”. Men Lindesbergs Riksteaterförenings program finns inte med. ”Föreningen valde att inte skicka...

  • Skrivet januari 28, 2020
  • 0
 • Örebro län får 41,2 statliga miljoner för kultursamverkan

  Kulturrådets styrelse har fördelat cirka 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkans-modellen till landets 20 regioner – däribland Region Örebro län som får 41.217.000 kronor för 2020 som är en höjning från 2019 då...

  • Skrivet januari 28, 2020
  • 0
 • ​Lindesbergs kommun tar fram en ny vision – Vision 2030

  Nu börjar arbetet med att ta fram en ny vision för Lindesbergs kommun – Vison 2030 ska ersätta Vision 2025. Kommunstyrelsen föreslås besluta på onsdag (29 januari) att Vision 2030 skickas på remiss till partierna med sista...

  • Skrivet januari 28, 2020
  • 0
 • Ökad upplevd ensamhet hos unga mellan 2000 och 2016

  Forskare på GIH visar att upplevda sömnproblem och upplevd dålig hälsa har ökat markant mellan åren 2000 och 2016 i en stor grupp män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen. – Det är framför allt unga, lågutbildade...

  • Skrivet januari 28, 2020
  • 0
 • Nya företag skapar nya jobb

  Ett av fyra företag som startade 2014 lades ned inom tre år. Men de kvarvarande företagen fördubblade antalet anställda. Andelen som anställer är högre i aktiebolag jämfört med enskilda näringsidkare. – Andelen nya företag som överlever sina...

  • Skrivet januari 28, 2020
  • 0
 • Örebroregionens företag visar god tillväxt enligt ny studie

  Näringslivet i Örebroregionen har en god utveckling under perioden 2013-2018 och en mycket god lönsamhet de senaste åren. Regionen har en bättre tillväxt i antalet anställda och företag jämfört med jämförda regioner. Även när det gäller tillväxten...

  • Skrivet januari 27, 2020
  • 0
 • Första vindkraftverket lyser upp Lindesbergs landmärke

  I slutet av december var det dubbel premiär för Linde energi. Dels invigdes det lokala energibolagets första vindkraftverk och dels tändes lamporna som numera lyser upp företagets 46 meter höga ackumulatortank. Ett cirkulärt system där man på...

  • Skrivet januari 27, 2020
  • 0