Alla inlägg taggade "SLU"

 • Sverige har haft en ineffektiv miljöpolitik för Östersjön jämfört med andra länder

  Östersjön är svårt drabbad av övergödning. För att ändra på detta har kustländerna sedan slutet av 1980-talet varit överens om att minska utsläppen av kväve till Östersjön. Forskare från SLU och Södertörns högskola har undersökt hur effektiva...

  • Skrivet juni 16, 2019
  • 0
 • Dagens bilder av vattnets kretslopp invaggar oss i falsk trygghet

  De bilder som används idag för att illustrera vattnets kretslopp i utbildning och forskning jorden runt måste skyndsamt uppdateras. De visar ytterst sällan hur människans aktiviteter påverkar kretsloppet och ger därför en missvisande bild, vilket är olyckligt...

  • Skrivet juni 15, 2019
  • 0
 • Endast en tredjedel av jordens längsta floder strömmar ännu fritt

  Den mest detaljerade globala bedömningen någonsin av läget och utbredningen av jordens återstående fritt strömmande vattendrag visar på en allvarlig utarmning. Professor Christer Nilsson vid Umeå universitet och SLU har deltagit i en internationell studie vars anslående...

  • Skrivet maj 11, 2019
  • 0
 • Ny teknik kan bredda utbudet av biobränslen

  Råvarubrist och distributionsproblem begränsar produktionen och användningen av biogas idag, men med modern processteknik kan vi utnyttja fler råvaror, och omvandla gasen till biobränslen med högre energitäthet. Elham Moghaddam från SLU har undersökt de energi- och klimatmässiga...

  • Skrivet april 6, 2019
  • 0
 • Svenska favabönor framtidens mat

  Svenskproducerade favabönor (åkerbönor) kan bli framtidens mat, tror Åsa Grimberg, forskare vid SLU och koordinator för ett forsknings- och växtförädlingsprojekt för åkerböna som just sjösatts inom ramen för SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor. –...

  • Skrivet mars 30, 2019
  • 0
 • Projekt om bin och neonikotinoider levererar nya resultat

  Ett unikt samarbetsprojekt visade redan 2015 att honungsbisamhällen inte påverkas mätbart av växtskyddsmedel av typen neonikotinoider som används vid bekämpning av jordloppor i vårraps, men att humlor och solitärbin påverkas mycket negativt. Nu har två nya studier...

  • Skrivet februari 28, 2019
  • 0
 • Halmutfodring ger inte hästar magsår

  Under vintern har en studie genomförts på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Universitetsdjursjukhuset med målet att undersöka vilka effekter halmutfodring har på hästar. En av studiens viktigaste frågeställningar var om halm i foderstaten ger upphov till magsår. Den...

  • Skrivet februari 21, 2019
  • 0
 • Ny studie: Tio skäl att bevara gräsmarkerna

  Att naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för biologisk mångfald är välkänt. Men sådana gräsmarker ger oss mycket annat också. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Stockholms och Lunds universitet har tillsammans lett en internationell forskargrupp som kartlagt ekosystemtjänster från...

  • Skrivet februari 20, 2019
  • 0
 • Minskande näringsvärden och extrema variationer i årets skörd

  Sommarens torka gav ett besvärligt skördeår 2018. Utvärdering av årets analysresultat visar extremt stora variationer mellan olika grovfoders näringsinnehåll och de senaste årens tendens av förändringar i innehållet av enskilda mikroämnen accelererar. Jämfört med SLUs mallfodervärden har...

  • Skrivet februari 17, 2019
  • 0
 • Varför små gårdar får slut på vatten och hur vi kan fixa det

  Vad händer om världens småjordbrukare inte har något vatten? Troligtvis kommer vi få en rejäl livsmedelskris på halsen. Den 5 februari ges en ny bok ut i ämnet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. I boken delar...

  • Skrivet februari 6, 2019
  • 0