Alla inlägg taggade "SLU"

 • Tio givande år av landsöverskridande samarbete

  Under måndagen uppmärksammades det 10-åriga samarbetet mellan Norge och Sverige där fokus är att utforska flercelliga djur, växter och svampar till nytta för bevarandet av den biologiska mångfalden. Sedan tio år pågår ett unikt samarbete för att...

  • Skrivet september 14, 2019
  • 0
 • Jakten leder inte till fler älgar på vägarna

  Att höstens älgjakt skulle orsaka att fler älgar korsar våra bilvägar är fel, det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. – Det är älgarnas jakt efter en partner som gör att älgarna rör sig mer, säger Wiebke...

  • Skrivet september 12, 2019
  • 0
 • Vargens återkomst har påverkat älgavskjutningen

  Vargens återkomst har bidragit till en minskad avskjutning av älg i svenska och norska vargrevir. Inom reviren fälls fortfarande fler älgar av jakt än av vargar, men vissa jaktlag inom reviren har påverkats mer än andra. Någon...

  • Skrivet september 9, 2019
  • 0
 • Gröna lösningar gav skydd mot översvämning

  Stadsmiljöer dominerade av hårdgjorda ytor har begränsad förmåga att ta hand om allt dagvatten som bildas vid skyfall. Ett sätt att avlasta dagvattensystemen, och minska översvämningsrisken, är att utnyttja ”grön infrastruktur”. Det kan handla om parkmark, gröna...

  • Skrivet september 4, 2019
  • 0
 • Så svarar svensk natur på klimatförändringar

  Det svenska klimatet blir varmare och blötare. Nu visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och University of York hur växtligheten har reagerat på förändringarna. Med hjälp av historiska data har forskarna sett att floran i ökande...

  • Skrivet augusti 25, 2019
  • 0
 • SLU-innovation har förebyggt matsvinn på sydeuropeiska turisthotell

  Många små turistorter i Sydeuropa saknar helt möjligheter att återvinna de enorma mängder plast, papper och matavfall som turismen genererar, och istället hamnar avfallet på soptippar. Ett stort EU-projekt har kartlagt detta svinn, och testat olika sätt...

  • Skrivet augusti 25, 2019
  • 0
 • Fågelskyddsområden når inte sin fulla potential

  Bevarandeplaner för skyddade områden beaktar inte i tillräcklig utsträckning de negativa ekologiska avtryck som vägar och järnvägar gör. Det visar en studie som undersöker hur fågelskyddsområden påverkas av infrastrukturen. Vägar och järnvägar utgör ett hot mot mångfalden...

  • Skrivet augusti 20, 2019
  • 0
 • Bete ger näringsrikare vegetation och variation i landskapet

  I en nyligen publicerad studie har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) jämfört hur växternas energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden. Studien visar...

  • Skrivet augusti 7, 2019
  • 0
 • Ökade kräftfångster i år

  SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar en prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas...

  • Skrivet augusti 6, 2019
  • 0
 • Sveriges nya forskningsfartyg framme vid hemmahamnen i Lysekil

  Seglatsen från Armon varvet i Spanska Vigo tog fem dagar, på vägen passerade Svea engelska kanalen och rundade Danmark. Vädret var jättefint även över Biscaya som bjöd på mjuk och lång atlantdyning. – Fartyget har väldigt goda...

  • Skrivet augusti 1, 2019
  • 0