Alla inlägg taggade "SLU"

 • Skogsskador – inte bara älgens fel

  Skogsskadorna väger tungt när det beslutas hur många älgar som ska skjutas och var. Ny forskning från SLU visar att mängden tall och mängden andra hjortdjur också måste tas med i beräkningen, tillsammans med antalet älgar, om...

  • Skrivet oktober 14, 2020
  • 0
 • Social livscykelanalys värderar produktionen av svenskt griskött

  Grisarna har det bättre i Sverige jämfört med genomsnittet i Europa. När svenskt griskött utvärderas från ett socialt hållbarhetsperspektiv och jämförs med andra länder är det i stället grisproducenten som ligger sämst till. Det visar forskare från...

  • Skrivet oktober 6, 2020
  • 0
 • Utan fisk, inga svalor – ny studie visar de komplexa sambanden mellan hav och land

  Svalor äter inte fisk. Trots det har tillgången på fisk i havet en central betydelse för en av Europas största kolonier av hussvalor; den på Stora Karlsö utanförGotland. En ny studie visar hur havsfåglarna – och deras...

  • Skrivet september 28, 2020
  • 0
 • Mindre fisk när vattnet blir varmare och brunare

  Många sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, och det påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att ge oss sjöar med mindre, yngre och mer långsamväxande fisk än...

  • Skrivet september 17, 2020
  • 0
 • Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

  Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och brandberoende skalbaggar fortfarande hittades i brandområdet mer än ett decennium efter...

  • Skrivet september 16, 2020
  • 0
 • Arktiska insektssamhällen förändras kraftigt av klimatförändringen

  Forskare från SLU har i ett unikt samarbete med forskargrupper över stora delar av Arktis – Grönland, Kanada, Ryssland, Norge, Finland och Island – avslöjat stora förändringar i insektssamhällena. Genom att jämföra regioner som har värmts upp...

  • Skrivet september 13, 2020
  • 0
 • Hårdare konkurrens om pollinatörer i ett varmare Arktis

  Pollinatörer är lika viktiga för växter i Arktis som längre söderut, och när det finns många blommor måste växterna tävla om insekternas gunst. De attraktivaste växtarterna får flest besök av pollinatörer, och då får andra växter som...

  • Skrivet september 11, 2020
  • 0
 • Friska rötter ger friska grödor

  Nu gror snart höstvetet på Sveriges åkrar. Rotsystemet har stor påverkan på hur våra grödor mår. Friska rötter bidrar till ett bättre näringsupptag och medför också att växten klarar både sjukdomar och torka bättre. Ett femårigt projekt...

  • Skrivet september 9, 2020
  • 0
 • Många och stora värden i det fjällnära skogslandskapet

  I den kommande skogsutredningen uppmärksammas den fjällnära skogen med sina stora och sammanhängande skogslandskap. Flera globala studier har publicerats i närtid om de särskilda värdena och den särskilda betydelsen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster av sådana intakta...

  • Skrivet september 8, 2020
  • 0
 • Skogens många värden ökar med skogens ålder

  Våra skogar levererar en mängd ekosystemtjänster såsom virke, bär, svamp, vilt och rekreation, men hur många tjänster och hur mycket av varje tjänst som en skog levererar förändras med dess ålder. Det visar forskare från Umeå universitet,...

  • Skrivet september 6, 2020
  • 0