Alla inlägg taggade "SLU"

 • Minskande näringsvärden och extrema variationer i årets skörd

  Sommarens torka gav ett besvärligt skördeår 2018. Utvärdering av årets analysresultat visar extremt stora variationer mellan olika grovfoders näringsinnehåll och de senaste årens tendens av förändringar i innehållet av enskilda mikroämnen accelererar. Jämfört med SLUs mallfodervärden har...

  • Skrivet februari 17, 2019
  • 0
 • Varför små gårdar får slut på vatten och hur vi kan fixa det

  Vad händer om världens småjordbrukare inte har något vatten? Troligtvis kommer vi få en rejäl livsmedelskris på halsen. Den 5 februari ges en ny bok ut i ämnet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. I boken delar...

  • Skrivet februari 6, 2019
  • 0
 • Blandskogar ger mer, men det gäller att blanda rätt!

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men vilka trädslag ska man blanda? Genom att analysera data från Riksskogstaxeringen kan forskare på Umeå universitet, SLU och Göteborgs universitet...

  • Skrivet februari 4, 2019
  • 0
 • SLU får miljonbidrag till forskning om kycklingsjukdomar

  Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare ger 3,75 miljoner kronor till en femårig satsning på forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, inom området fjäderfämedicin med inriktning på kyckling och bidrar därutöver med stora forskningsmedel för ett doktorandprojekt vid universitetet. Svenskarna äter...

  • Skrivet januari 31, 2019
  • 0
 • Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

  Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och därmed ökad inlagring av kol? Modellbaserade studier har antytt detta, men nu visar den första långtidsstudien att det inte alls behöver bli så....

  • Skrivet december 26, 2018
  • 0
 • Samspelet mellan rovdjur och byten kan förändras i ett nytt klimat

  Varför är Jorden grön – varför äts inte all växtlighet upp av växtätare? Åtminstone en del av svaret ligger i växtätarnas risk att själva bli mat, det vill säga predationsrisken. Genom att äta växtätare minskar rovdjuren den...

  • Skrivet november 28, 2018
  • 0
 • Fler stora däggdjur för ett bättre klimat

  Satsningar på att återuppbygga svaga bestånd av stora vilda däggdjur gör inte bara att övrig flora och fauna gynnas. De kan dessutom bidra till att motverka klimatförändringen, till exempel genom att öka inlagringen av kol i ekosystemen....

  • Skrivet oktober 23, 2018
  • 0
 • Ny studie ska undersöka risker och fördelar med våtmarker i städer

  En stadsnära natur och våtmarker är viktigt när vi planerar dagens hållbara städer och samhällen. Men genom klimatförändringarna kan de även vara en risk för spridning av sjukdomar eftersom vilda djur kan bära på smittor. Nu ska...

  • Skrivet oktober 11, 2018
  • 0
 • Vad säger forskningen om olika metoder för att förebygga rovdjursangrepp

  Boskapsvaktande hundar och inhägnader kan vara effektiva åtgärder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur. Liksom rep med fladdrande tyg, lapptyg. Många andra metoder – både jakt och metoder som inte dödar djuret – verkar också...

  • Skrivet september 24, 2018
  • 0
 • Historiska kartor avslöjar vad som gått förlorat i landskapet

  De senaste 50–70 åren har landskapet i Sverige blivit allt mer enahanda. Framförallt har de artrika gräsmarkerna minskat kraftigt. Det är i sig inte nytt, men nu har forskare från SLU och Stockholms universitet med hjälp av...

  • Skrivet augusti 28, 2018
  • 0