Alla inlägg taggade "Stockholms universitet"

 • Botoxkusin kan minska malaria på miljövänligt sätt

  Forskare vid Stockholms och Lunds universitet har tillsammans med forskare från University of California hittat ett nytt toxin selektivt inriktat på malariamyggor. Upptäckten kan leda till nya och miljövänliga sätt att bekämpa malaria. Forskningen presenteras i tidskriften...

  • Skrivet juli 1, 2019
  • 0
 • Svensk forskning flerdubblar livslängden på laddningsbara NiMH-batterier

  Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en metod för att flerdubbla livslängden för nickel-metallhydridbatterier. Det innebär att batterierna klarar många gånger fler laddcykler utan att förlora i kapacitet. Den nya metoden gör också att batterierna enkelt kan...

  • Skrivet december 25, 2018
  • 0
 • Möjligt att producera mat till 10 miljarder inom planetens gränser till år 2050

  Ett omfattande och globalt skifte mot hälsosam och mestadels växtbaserad kost, en halvering av matsvinn, och radikalt förbättrade jordbruksmetoder krävs för ett hållbart livsmedelssystem, som på ett hälsosamt sätt kan föda 10 miljarder människor år 2050. Detta...

  • Skrivet oktober 11, 2018
  • 0
 • Hur påverkas vårdpersonalens hälsa av skiftarbete

  Hög arbetsbelastning, kort dygnsvila, långa arbetspass och få raster eller pauser påverkar medarbetarnas hälsa negativt. Det visar studien Må bra i skiftarbete där målet har varit att öka kunskapen om sambandet mellan skiftarbete, sömn och hälsa och...

  • Skrivet september 12, 2018
  • 0
 • Historiska kartor avslöjar vad som gått förlorat i landskapet

  De senaste 50–70 åren har landskapet i Sverige blivit allt mer enahanda. Framförallt har de artrika gräsmarkerna minskat kraftigt. Det är i sig inte nytt, men nu har forskare från SLU och Stockholms universitet med hjälp av...

  • Skrivet augusti 28, 2018
  • 0
 • Jorden riskerar att röra sig mot ett tillstånd av ”Hothouse Earth”

  Att hålla den globala uppvärmningen under 1,5-2 grader kan vara svårare än vad man tidigare har trott, visar en ny studie av forskare vid bland annat Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet. Även om världens länder minskar utsläppen...

  • Skrivet augusti 8, 2018
  • 0
 • En ny pusselbit till vad som styr åldrandet hittad

  En grundläggande upptäckt om hur cellen är sammankopplad för att styra åldrandet presenteras i den internationellt ledande tidskriften Cell Metabolism. Studien visar att en allt sämre fungerande kommunikation mellan cellernas organeller är en viktig orsak till åldrande....

  • Skrivet maj 12, 2018
  • 0
 • Sju aktörer i gemensamt upprop

  Sju aktörer i gemensamt upprop – ”Vi kräver en nationell handlingsplan för Sveriges naturbetesmarker!” Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms Universitet är några av de som gör gemensam sak i ett upprop för en nationell handlingsplan för...

  • Skrivet april 3, 2018
  • 0
 • Guld och DNA ska upptäcka sjukdomar

  I ett samarbete mellan KTH och Stockholms universitet har forskare byggt nanotrådar av guld ovanpå DNA-molekyler. Dessa trådar, som formas på DNA i en utvald sekvens, utgör en struktur i sig som kortsluter vid elektrisk kontakt och...

  • Skrivet februari 18, 2018
  • 0
 • Exploderande supernova observerad rekordsnabbt

  De första observationerna av de tidiga stadierna av en supernova redovisas nu i en artikel i Nature Physics, publicerad av bland annat forskare vid Stockholms universitet. Observationerna gjordes endast tre timmar efter explosionen, vilket var tillräckligt tidigt...

  • Skrivet februari 14, 2017
  • 0