Alla inlägg taggade "Stöd"

 • Stöd från omgivningen underlättar tillfrisknandet för ungdomar med anorexia nervosa

  Att som ungdom drabbas av en ätstörning gör att livet sätts på pausläge under en lång tid. Därför är det viktigt med rätt uppbackning även utanför familjen. Det kan vara inom både skolans värld och idrottsorganisationer. ”Ungdomars...

  • Skrivet februari 15, 2019
  • 0
 • Sida ger stöd på 65 miljoner till Venezuela-krisen

  Den långvariga humanitära krisen i Venezuela eskalerar i takt med att den politiska spänningen stiger och hyperinflationen når rekordnivåer. Varje dag lämnar runt 5 000 personer landet, och biståndsmyndigheten Sida ger stöd på 65 miljoner kronor till...

  • Skrivet februari 11, 2019
  • 0
 • Stoppa nedskärningarna av kulturskolan

  I förra veckan beslutade en majoritet i riksdagen att rösta för moderaternas och kristdemokraternas förslag till drastiska nedskärningar i de statliga anslagen till kulturskolan. I budgeten skär man bort hela det statliga stödet till kulturskolan på 100...

  • Skrivet december 22, 2018
  • 0
 • Region Örebro län ger stöd till initiativ från patientföreningar

  I dag, den 19 december, har regionstyrelsen i Region Örebro län beviljat stöd till en ny patientsatsning kallad Livsgnistan. Livsgnistan är ett samlat projekt initierat av de fyra patientföreningarna T-pro Prostatacancerföreningen i Örebro län, Bröstcancerföreningen Hilda, Blodsjukas...

  • Skrivet december 19, 2018
  • 0
 • Cancerpatienter ska få bättre stöd för sexuell hälsa

  Många cancerbehandlingar påverkar sexualitet och sexuella funktioner negativt. Men frågorna tas sällan upp i vården.Skamkänslor hos patienten och bristfällig information om koppling mellan sjukdomen/behandlingen och sexuell påverkan och är en orsak. På Akademiska sjukhuset görs nu en...

  • Skrivet december 7, 2018
  • 0
 • Gammal teknik ger nytt liv till ökenmark med stöd från Sida

  Med traditionella tekniker där varje droppe regn tas tillvara har förtorkade och övergivna åkermarker i Burkina Faso odlats upp på nytt. Bonden Yacouba Sawadogo får Right Livelihood-priset för sitt arbete med att sprida kunskapen om de gamla...

  • Skrivet november 25, 2018
  • 0
 • Lantmännen utökar sitt stöd till medlemmarna i spåren av torkan

  Kopplat till årets torka och den halverade svenska spannmålsskörden, lanserade Lantmännen i augusti ett kraftfullt åtgärdspaket på nästan en kvarts miljard kronor till sina medlemmar. Nu har Lantmännens styrelse beslutat om ytterligare åtgärder för att underlätta för...

  • Skrivet november 23, 2018
  • 0
 • Så bemöter du sörjande med empati och respekt

  Trots att sorg är en del av livet är de flesta av oss dåligt rustade för att möta vår egen och inte minst andra människors sorg. Här ger sorgexperten Josefin Haraldsson konkreta tips på vad du inte...

  • Skrivet november 3, 2018
  • 0
 • Stödet till personer med neuropsykiatrisk problematik blir permanent

  Den sociala satsningen NP Resurs och samverkan, som ger stöd till personer med neuropsykiatrisk problematik, blir från och med hösten en permanent verksamhet. – Nu får vi möjligheten att stötta fler ungdomar, anhöriga och personal och nå...

  • Skrivet september 27, 2018
  • 0
 • Tre gånger så många länsbor sökte stöd till solel

  Vid årsskiftet höjdes investeringsstödet för solceller till 30 procent också för privatpersoner och sommaren bjöd på extremt soligt väder, nu visar siffrorna att antalet som sökt solcellsstödet denna sommar jämfört med 2017 ökade med tre gånger. –...

  • Skrivet september 25, 2018
  • 0