Alla inlägg taggade "Strategi"

 • Dags att utvärdera den svenska strategin

  Kunde vi ha gjort något annorlunda? Hade resultatet blivit bättre med en annnan strategi? Det är frågor som kommer att vridas och vändas på den närmaste tiden. Vi har i modern tid inte sett en pandemi med...

  • Skrivet maj 23, 2020
  • 0
 • Nästan varannan kommun saknar strategi för att förverkliga barnets rättigheter

  Nästan varannan svensk kommun, 45 procent, saknar en strategi för hur de ska implementera barnkonventionen i samband med att den blir svensk lag vid årsskiftet. Sju procent svarar att de inte vet. Det visar en ny kartläggning...

  • Skrivet november 20, 2019
  • 0
 • Ny strategi ska stärka statusen för landets 15 världsarv

  För första gången någonsin finns en strategi för världsarvsarbetet i Sverige. Strategin ska stärka statusen för de 15 världsarvsarven i Sverige genom ökad information, utökad samverkan och en tydligare organisation. Den ska också bidra till att stärka...

  • Skrivet november 11, 2019
  • 0
 • Findus lanserar ny strategi för en hållbar livsmedelsproduktion

  I samband med att Findus Sverige presenterar 2018 år hållbarhetsrapport lanserar företaget Nomad Foods koncerngemensamma hållbarhetsstrategi, ”Vår väg mot en hållbar framtid” (Our Sustainable Path). För att leverera i linje med FN:s Globala mål för hållbar utveckling...

  • Skrivet juni 7, 2019
  • 0
 • Det behövs en strategi för att bekämpa fattigdomen i Sverige

  Fattigdomen fortsätter att växa i Sverige. Det visar rapporten Fattigdom i Sverige 2018, som getts ut av EAPN i Sverige – en socialpolitisk plattform som arbetar mot fattigdom och social utslagning där Frälsningsarmén är medlem. Genom rapporten...

  • Skrivet april 20, 2019
  • 0
 • Ny strategi för arbete i utsatta områden

  En närvarande polis, synkroniserad förmåga och samverkan, det är huvudinriktningarna i polisens nya strategi för arbete i utsatta områden. Cirka 600 000 personer, eller sex procent av Sveriges befolkning lever idag i utsatta områden, det vill säga...

  • Skrivet september 14, 2018
  • 0
 • Strategi för länets framtida utveckling antagen

  För att ge kraft och beslutsamhet i utvecklingen av Örebro län har regionfullmäktige antagit en regional utvecklingsstrategi för åren 2018-2030. – Att utveckla länet är en ständig pågående process som sker i ett samspel mellan många aktörer,...

  • Skrivet mars 7, 2018
  • 0
 • Svenska VD:ar saknar kunskap och prioriterar inte digitalisering

  Svenska företag digitaliserar som aldrig förr, men hur långt har de egentligen kommit? På uppdrag av Canon har undersökningsföretaget Yougov intervjuat svenska vd:ar. Drygt hälften uppger att de fortfarande saknar en strategi för sin digitalisering. Hos småföretag...

  • Skrivet december 31, 2017
  • 0
 • EU-miljoner till projekt i Örebro län

  Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sitt sammanträde den 6 december prioriterat 23 projekt som sammanlagt får 129 miljoner kronor i EU-stöd, Region Örebro län är projektägare till två projekt och flera av projekten är av intresse...

  • Skrivet december 12, 2017
  • 0
 • Livsmedelsbranschens huvudaktörer gör gemensam sak av livsmedelsstrategin

  I januari enades sju av åtta riksdagspartier om målen för en nationell livsmedelsstrategi, vilket välkomnades av livsmedelsbranschen. Den 19 juni var det tänkt att målen för livsmedelsstrategin ska debatteras i riksdagen. Livsmedelssektorns branschorganisationer: Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsföretagen och...

  • Skrivet juni 19, 2017
  • 0